Frivilliga slår larm om missförhållanden

– Jag är övertygad om att de som driver asylboendet i Brunnby bara är intresserade av att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Kerstin Arlock och Ulla Bohlin har engagerat sig för de asylboende i Bräcke.

Kerstin Arlock och Ulla Bohlin har engagerat sig för de asylboende i Brunnby.

Ulla Bohlin, en av många frivilliga som engagerat sig för de asylsökande på boendet, är mycket kritisk till hur verksamheten sköts på Brunnby Gård. Hon och andra volontärer har flera gånger kontaktat Migrationsverket för att påtala problemen, i slutet av februari i en skrivelse direkt till Mikael Ribbenvik, ställföreträdande generaldirektör.

I skrivelsen till Mikael Ribbenvik jämför man sina egna och de boendes erfarenheter och upplevelser av mat, boendestandard och miljö, med vad som står i avtalet med Migrationsverket. De asylsökande har även organiserat sig i ett boenderåd, för att gemensamt kunna lyfta de problem och brister man upplever.

– Det här boendet sköts dåligt och bemötandet av de asylsökande är katastrofalt, säger Ulla Bohlin. Ambitionsnivån från dem som driver det är mycket låg.

De missförhållanden som tas upp i skrivelsen handlar bland annat om dålig mat, stressade matsituationer, för små gemensamma utrymmen, obefintliga lekrum för de drygt 60 barnen och slitna lokaler.

Både utemiljön och lokalerna på Brunnby Gård är slitna efter ett drygt år som asylboende.

Både utemiljön och lokalerna på Brunnby Gård är slitna efter ett drygt år som asylboende.

Idag bor det 173 asylsökande i Brunnby, varav 62 barn. Sedan boendet öppnade i november 2014 har det hela tiden blivit fler och fler flyktingar i samma lokaler. Migrationsverkets beslut i september 2015 gav tillstånd för 103 personer, 40 procent färre än de 173 som nu bor där.

Matsalen är, enligt skrivelsen, underdimensionerad och man måste äta i skift, vilket upplevs som stressigt av de boende – framför allt av barnfamiljerna. Även matens kvalitet har ofta kritiserats och även anmälts till kommunen. Vid det senaste tillfället handlade det om mögligt bröd, tidigare har anmälningar om matförgiftning rapporterats.

All mat lagas på plats i Brunnby och företaget som driver verksamheten får drygt 60 000 kronor per dag från Migrationsverket för mat och boende.

Matsalen är inte tillräckligt stor för de drygt 170 personer som bor på Brunnby Gård.

Matsalen är inte stor nog för de drygt 170 personer som bor på Brunnby Gård.

Den 2 mars i år förbjöd kommunens miljöavdelning nedkylning av överbliven mat, eftersom det saknades säkra rutiner för att kyla maten. Miljöavdelningen bedömde avvikelserna som allvarliga och en ny inspektion ska göras den 11 april.

Förutom frukost, lunch och middag till de 173 boende i Brunnby, lagar man även sammanlagt 640 portioner per dag till ett asylboende i Ängelholm, vilket kom som en överraskning för miljöavdelningen. I sin rapport skriver man därför att kökets utrustning och kyl- och frysförvaring inte är anpassad för att laga så mycket mat.

För en månad sedan skrev Kerstin Arlock och Ulla Bohlin till Migrationsverkets chef, för att påtala missförhållanden på Brunnby Gård.

För en månad sedan skrev Kerstin Arlock och Ulla Bohlin till Migrationsverkets chef, för att påtala missförhållanden på asylboendet i Brunnby.

Kerstin Arlock och Ulla Bohlin, som står bakom skrivelsen till Migrationsverket, beskriver även tvättmaskiner som inte fungerar, dåligt städade lokaler, utbredda problem med huvudlöss, trasiga element och undermålig utemiljö.

– Anläggningen är inte dimensionerad för så här många människor, säger Ulla Bohlin. Alla funktioner, inklusive elnätet, är överbelastade och huset bågnar.

Enligt det gällande avtalet mellan Migrationsverket och företaget HSRM Konsult AB, som driver Brunnby Gård med Reza Deheshjoo som ansvarig för verksamheten, ska varje boende ha fem kvadratmeter till sitt privata förfogande.

– Nu har man förtätat och idag är det inte mer än tre och en halv kvadratmeter per person, säger Ulla Bohlin. Dessutom räcker inte heller de gemensamma utrymmena till, vilket leder till en stökig och högljudd miljö.

I veckan kom två fotbollsmål upp på gårdsplanen framför husen.

I veckan kom två fotbollsmål upp på gårdsplanen framför husen.

Trots upprepade påtryckningar finns det heller inget speciellt lekrum för barnen och i boenderummen saknas det plats för lek.

– När barnen har lekt i korridorerna har de fått tillsägelser av föreståndaren, säger Ulla Bohlin. De asylsökande känner sig som boskap och vågar inte ta upp missförhållanden av rädsla för att deras asylansökan ska komma i fara.

Reza Deheshjoo har fått möjlighet att kommentera skrivelsen.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri