Fritt fram för fyra våningar på Potatisåkern

Kommunfullmäktige röstade på torsdagskvällen som väntat ja till detaljplanen för Potatisåkern i Viken, med siffrorna 33 för och 8 mot. Liberalerna, Sverigedemokraterna och Vänstern yrkade på återremiss av ärendet.

Fyra våningar på Potatisåkern. Illustration: Höganäs kommun

– Det är tydligt att partipiskan har vinit i Moderaterna, säger Fredrik Hallgårde, en av ett femtontal vikenbor som satt på åhörarläktaren under mötet och noterade att ett antal vikenmoderater hade anmält förhinder till kvällens möte.

Tove Mauritzon som engagerat sig mot höga hus på Potatisåkern under flera år säger efter mötet att hon gläds åt att det i alla fall finns tre partier i fullmäktige som värderar sina väljare.

– Att detta förslag röstades igenom mot vikenbornas kraftiga önskan kan bara ses som en markering från kommunens håll, en maktdemonstration helt enkelt, säger hon.

Veidekke vill bygga 190 bostäder på Potatisåkern. Illustration: Höganäs kommun

Efter mötet mellan bybor och politiker på Hemgården i våras har Liberalerna tänkt om och yrkade ikväll på återremiss av ärendet.

– Vi vill att man omarbetar planen så att det blir max tre våningar, sade Louise Stjernquist under den korta debatten före omröstningen.

Även Sverigedemokraternas Kjell Dahlin yrkade på återremiss, tillsammans med Vänsterns Emma Wennerholm. Övriga partier ställde sig bakom kommunstyrelsens förslag och röstade för detaljplanen.

– Det var ett jävla dåligt förslag för sex år sedan, sade kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander. Men idag är det riktigt bra och jag känner mig helt trygg med att rösta för planen. Vi har tillgodosett länsstyrelsens krav på sadeltak och gått ännu längre i och med att vi även skriver in att det ska vara tegelfasader.

Miljöpartiet menar att man hela tiden hållit fast vid samma linje; att Viken behöver ett nytt centrum och att 3-4 våningar är lagom höjd på bebyggelsen.

– Det här har varit en het potatis i tio år, sade Göran Lock. Redan 2011 tyckte vi att det allra första förslaget var bra, med en blandad bebyggelse på 1,5-4 våningar. Sedan ändrade sig Moderaterna och lade fram ett förslag på 6-8 våningar och då tog det hela fyr. Vi tycker att den nu aktuella planen har hittat tillbaka till det ursprungliga förslaget.

Det socialdemokratiska oppositionsrådet Lennart Nilsson höll med Göran Lock och hade inte så mycket mer att tillägga, medan Emma Wennerholm, (V), däremot menade att ärendet varit illa skött och frågade sig varför man skulle gå emot vikenbornas vilja.

Tove Mauritzon säger att det finns många frågetecken i planen och att beslutet visar att kommunen inte tar sina väljare i Viken på allvar.

– Trafikverket har varit kritiska till planen eftersom trafiksituationen i Viken redan anses vara farlig. De säger nej till mer trafik på Karlfältsvägen och kräver att kommunen bekostar en säker korsning mot nya väg 111, innan det byggs mer i Viken. Men det ignorerar kommunen och är tydligen inte intresserade av att lyssna på de sakkunniga.

Kommunfullmäktige godkände även exploateringsavtalet med Veidekke, som vill bygga på Potatisåkern. Men vikenborna har inte gett upp och kommer att överklaga beslutet.

– I avtalet med Veidekke står det att det bara gäller förutsatt att planen vunnit laga kraft senaste 31 december 2018, säger Fredrik Hallgårde. Vi får se hur det går. Nu har vi hamnat där ingen av oss ville hamna, i den juridiska överklagandeprocessen.

– Vi har inte gett upp, varför skulle vi göra det?

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri