Friskisflytt (nästan) klart

Friskis (Copy)Friskis och Svettis har under den senaste tiden febrilt letat efter nya lokaler. De nuvarande måste man flytta från senast 2020 eftersom planbestämmelserna för området inte inrymmer gymverksamhet. Nu står det klart att man flyttar till sporthallsområdet, norr om före detta PeterSvenskolan.

Annamia Eek

Annamia Eek

Den nya lokalen byggs av ett bolag som ägs av Marcus Pettersson och Peter Wittander. I lokalerna kommer även finnas ett sporthotell.

– Kanske vi kan flytta in redan våren 2017 säger Annamia Eek, verksamhetschef på Friskis & Svettis i Höganäs.

– Allt är inte helt klart, säger  styrelseordförande  för föreningen, Jonas Kihlman, men i mars vet vi helt säkert. Vi är överens med muntliga avtal, men det återstår lite arbete med bygglov och detaljer med ritningarna.

Peter Kinch

Peter Kinch