Första fullmäktigemötet på YouTube

– Det här är ett spel för gallerierna och även om jag är luttrad, är mitt förtroende för den politiska processen i Höganäs naggat i kanten. Anita Söderlind, M, reserverade sig som enda ledamot mot kommunfullmäktiges beslut att Höganäs år 2020 ska överlåta all renhållning åt NSR och därmed bli fullvärdig medlem i det nordvästskånska … Fortsätt läsa Första fullmäktigemötet på YouTube