Första fullmäktigemötet på YouTube

Alen Musovic och Samir Hassan såg till att fullmäktigemötet filmades och lades ut på youtube.

Alen Musovic och Samir Hassan såg till att fullmäktigemötet filmades och lades ut på YouTube.

– Det här är ett spel för gallerierna och även om jag är luttrad, är mitt förtroende för den politiska processen i Höganäs naggat i kanten.

Anita Söderlind, M, reserverade sig som enda ledamot mot kommunfullmäktiges beslut att Höganäs år 2020 ska överlåta all renhållning åt NSR och därmed bli fullvärdig medlem i det nordvästskånska samarbetet.

Det nuvarande avtalet med NSR, där Höganäs sedan flera år är delägare, innebär att man som den enda av de sex kommunerna har en egen avfallsplan, sköter administrationen själv och kör sopbilarna i egen regi.

– Det här är ett av de absolut viktigaste besluten vi överhuvudtaget kan ta i den här salen, sade Anita Söderlind. Handen på hjärtat, har vi ledamöter som sitter här idag fått den tid på oss som vi hade behövt för att fatta ett bra beslut ikväll? Har vi kunnat göra en alternativ bedömning?

Nordvästra Skånes Renhållnings AB sköter all sophantering i grannkommunerna till Höganäs. Foto: NSR

Nordvästra Skånes Renhållnings AB sköter all sophantering i grannkommunerna till Höganäs. Foto: NSR

Frågan om den framtida sophanteringen har utretts två gånger, under 2014 av den egna förvaltningen och nu i vinter även av konsultföretaget Rådhuset Aragus AB. Eftersom kommunen haft svårt att fatta beslut, har man fått uppskov till den 31 mars.

– Vid midnatt går tidsfristen ut och jag har svängt från att från början ha velat att vi skulle stå utanför NSR, till att idag förespråka ett fullt medlemskap, sade Péter Kovács, kommunstyrelsens moderate ordförande.

Alla andra debattörer var positiva till kommunstyrelsens förslag på medlemskap i NSR, oavsett politisk färg. Anita Söderlind lade heller inte fram något alternativt förslag.

– Jag väljer mina strider och när vi beslutade om höghuset Vesta hade jag politisk snuva, sade hon. Men Péter Kovács var inte nöjd med resultatet av den första utredningen och därför tillsatte man en ny. Nu ska det här beslutet, som så många andra i kommunen, fattas på väldigt kort tid.

Torsdagens kommunfullmäktige blev det första som direktsändes på YouTube och de medborgare som bestämt sig för att följa mötet live fick – förutom sophanteringsdebatten – totalt fyra timmar om bland annat kommunens ekonomi, revisionen för 2015, personalfrågor, intern kontroll, folkhälsoprogram och ekologisk mat.

Det ekonomiska resultatet för förra året blev ett plus på 21,8 miljoner kronor och investeringar gjordes för drygt 89 miljoner.

– Men nu kommer det att bli ett par tunga år, sade Péter Kovács. Våra utgifter ligger farligt nära skatteintäkterna och vi kommer inte att klara av alla de stora investeringar som vi planerat, utan att tvingas låna pengar.

Samtliga förvaltningar, utom överförmyndarnämnden, klarade sin budget under förra året och inte heller oppositionsrådet Lennart Nilsson, S, hade några större invändningar mot den förda politiken.

– Jag vill tacka alla för ett fantastiskt jobb, men även solen har sina fläckar, sade han. Vissa grupper inom vård och omsorg har en ansträngd arbetsmiljö och sjukfrånvaron är hög. Grundbemanningen måste öka och då finns det inget utrymme för nedskärningar.

Kvällen avslutades med en debatt om ekologisk kontra närodlad mat. Miljöpartiet hade lämnat in en interpellation om miljöprogrammets mål på 25 procents ekologisk mat under 2016.

– Kommunledningen verkar inte ta den ekologiska maten på allvar, sade Miljöpartiets språkrör Barbro Stigsdotter. Péter Kovács säger att man ska börja servera ekologisk mjölk i skolorna och på så sätt nå upp till målet, men räcker verkligen det?

Diskussionen utvecklade sig till en debatt mellan närodlat och ekologiskt, där kommunalrådet tydligt klargjorde vilken sida han står på.

– Jag föredrar närodlat framför ekologiskt, det är ingen hemlighet. Men vi ska nå målet om 25 procents ekologiska livsmedel 2016.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri