Föreningen Fyren läggs ner

Efter två år har styrelsen för Föreningen Fyren beslutat att föreningen ska vara vilande, med möjlighet att väcka liv i den igen, om det finns intresse och behov.

– Vi har inte hittat något bra sätt att få människor tillräckligt intresserade för att engagera sig i föreningen, säger avgående sekreteraren Kerstin Nilermark. Styrelseledamöterna har många andra engagemang som tar tid och kraft och vi har haft svårt att komma fram till hur föreningen ska arbeta.

Madeleine Möller, avgående ordförande, säger att föreningens prioriterade frågor varit demokrati och yttrandefrihet.

– De frågorna är alltid viktiga och aktuella, men kanske arbetet att driva dem vidare görs bättre i andra former än i en förening.

Föreningen Fyren har arrangerat två välbesökta diskussionsmöten på Café Amanda, ett om det planerade kulturhuset och ett annat om flyktingsituationen vintern 2015.

– Flyktingfrågan har fortsatt engagera styrelsen och flera av ledamöterna har även varit aktiva i nätverken runt kommunens flyktingboenden, säger Madeleine Möller.

Även bolagiseringen av vård- och omsorgsverksamheten i Höganäs har stått på föreningens agenda under 2016. I månadsskiftet mars-april avgår styrelsen och föreningens innestående medel skänks till Nättidningen Fyren.

Text: Susanne Ravani