Förbättringar i köket på Brunnby Gård

– Vi är jättenöjda, säger miljöinspektör Eva Rosberg efter måndagens inspektion på Brunnby asylboende. De har kommit långt med att förändra både köket och sina rutiner efter de påpekanden vi hade.

Ny personal har anställts och flera förbättringar av köket har gjorts.

Ny personal har anställts och flera förbättringar av köket har gjorts.

Under vintern har kritiken mot asylboendet i Brunnby varit stark. Miljöförvaltningen har fått flera anmälningar på maten och efter en inspektion fann man en rad brister i köket, som ledningen fått tid på sig att åtgärda.

Nu har man anställt en livsmedelskonsulent som arbetar halvtid med kvalitetssäkring i köket. Han tar regelbundet prover på maten, dokumenterar egenkontrollen och utbildar även personalen, eftersom många av de anställda inte har någon köksutbildning. En köksmästare har också anställts.

– Hon håller ordning på kökspersonalen och har arbetat hårt med köksrutinerna. Det var rent och fint i köket och personalen var snyggt och prydligt klädda, säger Eva Rosberg.

Det enda som återstår är att åtgärda kylförvaringen och asylboendets chef Reza Deheshjoo planerar att införskaffa en kylcontainer, istället för de två kylskåp man har idag. Vid inspektionen fann man även en gryta med kött som förvarades vid för låg temperatur. Men det problemet ska lösas genom att installera en ny kokgryta.

– Vi kommer naturligtvis att göra löpande kontroller i fortsättningen, men det här ärendet är avslutat när asylboendet har skickat in bilder på den nya kylcontainern och kokgrytan, säger Eva Rosberg.

Kritiken från boende och frivilliga har till stor del handlat om kvaliteten på maten. Socialförvaltningen startade nyligen en utredning, efter orosanmälningar om barn som är undernärda och inte går upp i vikt som de borde. Men det ingår inte i miljöavdelningens arbete att bedöma kvaliteten på maten eller om den är tillräckligt näringsriktig.

– Vi gör våra kontroller enligt livsmedelslagen och vi kontrollerar att man klarar av att producera säkra livsmedel, säger miljöchef Ulf Frick.

Frivilliga har under vintern även slagit larm om att boendet i Brunnby inte är dimensionerat för de 173 asylsökande som bor där och att både elnätet och avloppet är överbelastat.

Vem bestämmer hur många som kan bo på Brunnby Gård?

Vem bestämmer hur många som kan bo på Brunnby Gård?

På Fyrens fråga om vem som har ansvar för hur många som får bo på asylboendet i Brunnby – bland annat med tanke på avlopp och ventilation – får vi inget klart svar. Miljöchefen hänvisar till bygglovsavdelningen.

– Vår tillsyn när det gäller hälsoskydd styrs av miljöbalken, säger Ulf Frick. Men vi kontrollerar att ventilationen i de allmänna utrymmena är anpassad efter antalet boende.

På bygglovavdelningen säger byggnadsinspektör Emire Hamoodson att det i själva bygglovet inte sägs någonting om hur många asylsökande som kan bo i fastigheten. Däremot har besiktningsmannen skrivit i protokollet för den obligatoriska ventilationskontrollen att det inte bör bo eller vistas fler än 132 personer i fastigheten. Alltså drygt 40 färre än de som bor där idag.

– Vi har diskuterat med miljöförvaltningen och räddningstjänsten att göra en gemensam inspektion på asylboendet, säger Emire Hamoodson.

Miljöförvaltningen har även köket kontrollerat köket på asylboendet i Margreteberg.

– I Margreteberg har man bara ett mottagningskök, men det är ombyggt och godkänt, säger Eva Rosberg. Och i Brunnby har stora förbättringar skett. Ägaren, Reza Deheshjoo, har varit irriterad och menar att vi förföljer honom, men nu är vi nöjda med verksamheten.

Kerstin Schultz

Kerstin Schultz

Läs även:

Migrationsverket ställer krav i Brunnby

Frivilliga slår larm om missförhållanden

Undernärda flyktingbarn i Brunnby