Folkparken välkomnar LSS-brukare

Den ideella föreningen Höganäs Folkets Hus & Parker har överklagat Höganäshems bygglov för ett LSS-boende mittemot det Folkets Kulturhus som föreningen planerar att bygga i Folkparken.

Folkets hus ska återuppstå i Folkparken. Foto: Fredrik Göransson

Anledningen är inte att föreningen motsätter sig ett LSS-boende i området eller i närheten av det nya Folkets Hus. Vi välkomnar en Folkpark som är öppen för alla, där alla får plats och kan mötas.

Föreningens enda invändning är att ett boende, vare sig det är för funktionsvarierade personer eller alla andra, inte bör placeras på den enda yta i parken, som enligt detaljplanen ”inte får upplåtas för bostadsändamål”.

Intentionen för den nya Folkparken har hela tiden varit att ingången, där Folkets Hus ska byggas, ska vara en öppen, allmän plats, som inbjuder till liv och rörelse – utan bostäder. Bostäderna ska placeras längre in i parken, där föreningen välkomnar även ett LSS-boende.

Vår målsättning är att bygga ett Folkets Hus fullt av aktiviteter, både dag- och kvällstid. Ett kulturhus som ska bli en mötesplats för unga och gamla, nyanlända såväl som infödda höganäsare, familjer med barn, kulturtanter, skejtare, pensionärs- och handikapprörelsen och alla andra. Självklart även de som bor på kommunens LSS-boenden.

Det nya Folkets Hus kommer att bli ett levande, livligt och ibland högljutt hus; en plats för möten, upplevelser, aktiviteter och fest.

Därför placerades byggnaden i utkanten av parken, precis vid ingången, där detaljplanen tydligt föreskriver att det inte ska byggas bostäder, utan istället finnas verksamheter som inbjuder till liv och rörelse.

Därför – och bara därför – har föreningen överklagat beslutet att bygga ett boende på just den ytan, helt oberoende av om det är ett hyreshus, bostadsrätter eller LSS-boende.

Kerstin Schultz
Ordförande Folkparksföreningen