Folkets hus för resurssvaga

”Folkets hus för vilket folk?”, frågar Lars-Erik Jönsson i HD 1/7 i en både välformulerad och rykande aktuell krönika. Frågan sätter fokus på såväl kommunens utveckling mot allt större homogenisering av bostadsbyggandet som de inte ogrundade farhågorna att ägarföreningen/folkparksstyrelsen håller på att försvaga förankringen till arbetarrörelsen.

För vem ska nya Folkets Hus byggas? Foto: Höganäs bildarkiv

Jönsson slår huvudet på spiken när han konstaterar att ägarna – den fackliga och politiska arbetarrörelsen i kommunen – genom långt driven passivitet lät både folkparken och huset vittra bort. Som mångårig styrelseledamot i arbetarekommunen (ordförande 1982-1985) kan jag till fullo bekräfta den iakttagelsen.

Med hänvisning till vad yrkeskunnigt arbetarrörelsefolk kunnat åstadkomma på andra håll i landet och inte minst i nordvästra Skåne försökte jag och några andra ledamöter gång efter annan animera sakkunniga att engagera sig för en upprustning av den alltmer nedslitna folkparksbyggnaden, men ingen lyssnade.

Andra förklaringar till nedgången har varit den dåliga personkemin mellan folkparksstyrelse å ena sidan och de fackliga och politiska grenarna av arbetarrörelsen å den andra sidan. Sist men inte minst måste framhållas att de borgerliga kommunledningarna varit totalt ointresserade av Höganäs Folkets park.

När möjligheter att levandegöra byggnaden genom att förlägga kommunal verksamhet dit blev det kalla handen. Mitt i all bedrövelsen uppenbarar sig emellertid nu möjligheter till omtag. Ett avtal mellan Folkparksföreningen och kommunen är i hamn och ett nytt Folkets kulturhus är planerat.

Höganäs kommun har ett rikt och relativt mångsidigt kulturutbud. Men det finns grupper som inte är delaktiga i detta kulturutbud samtidigt som det ideella kulturlivet – pensionärs- och funktionshinderföreningar inte minst – vid tillträde till allmänna lokaler som till exempel Tivolihuset tvingas betala marknadshyror.

Förskingra inte arbetarrörelsens kulturarv. Höganäs kulturliv behöver inte ”more of the same.” Bygg, som Lars-Eric Jönsson föreslår, inte för redan privilegierade. Låt i stället resurssvaga grupper, LSS-boende och ideellt föreningsliv bli en tung del i ett nytt Folkets kulturhus, ett hus där betoningen måste ligga på FOLKETS!

Bengt Silfverstrand