Flyktingar inget problem för vården

Vården har inga problem med asylsökande flyktingar. Foto: Peter Kinch

Vården har inga problem med asylsökande flyktingar. Foto: Peter Kinch

Vårdcentralerna i Höganäs klarar av att ta hand om både höganäsare och asylsökande flyktingar, även om läget är ansträngt.

– Det är inget problem att öka antalet patienter med kanske 300 asylsökande, när vi redan har sammanlagt 24 00 personer listade här och på Sjöcrona vårdcentral, säger Eva Berthelius-Nörgaard, verksamhetschef på Delfinen. Alla som behöver vård får vård, vi får bara prioritera lite annorlunda.

Men precis som på många andra ställen i Sverige, saknas det läkare även i Höganäs.

– Oberoende av flyktingsituationen är det ansträngt i primärvården, säger Eva Berthelius-Nörgaard. Vi tar över mer och mer från sjukhusen och det är ont om primärvårdsläkare – men ändå bättre här än på många andra vårdcentraler.

Asylsökande barn får samma vård som alla svenskfödda barn, inklusive vaccinationer och kontroller. Vuxna flyktingar som ännu inte fått uppehållstillstånd, får däremot bara behandling när de är akuta sjuka.

Alla flyktingar som kommer till Sverige erbjuds dock en hälsoundersökning av Migrationsverket. Asylsökande som bor i Höganäs ska åka till Husensjö i Helsingborg, vilket inte alla gör eftersom de måste ta sig dit på egen hand.

Samtidigt märker personalen på vårdcentralerna i Höganäs att många av de asylsökande – även barn – mår väldigt dåligt psykiskt, på grund av hemska upplevelser före och under flykten.

– Här i Höganäs kan vi inte hjälpa till med de problemen, säger Eva Berthelius-Nörgaard. Det ingår inte i vårt åtagande och därför får vi heller inga extra resurser för det. Ibland hänvisar vi till Röda Korset i Malmö, men de har också begränsade möjligheter att hjälpa till.

Ofta kan besöken från flyktingförläggningarna ta lite längre tid än normalt. Det handlar ibland om språk- och tolkproblem, men även en skillnad i kultur och arbetsmetoder.

– Många är inte vana att träffa en sjuksköterska före läkarbesöket, säger Carolina Tibell, sjuksköterska på Delfinen.

Andra är vana att få ett läkarintyg ganska lättvindigt, något som vårdcentralerna inte skriver ut överhuvudtaget.

Carolina Tibell

Carolina Tibell, sjuksköterska på Delfinen. Foto: Peter Kinch

Både Eva Berthelius-Nörgaard och Carolina Tibell säger att samarbetet med kommunen och de två asylboendena fungerar bra.

– De informations- och logistikproblem vi har i Höganäs är nog mycket lättare att lösa än i en större kommun. Dessutom har vi har ju valt våra yrken för att vi vill hjälpa andra människor och vi känner att vi gör nytta, säger Carolina Tibell.

Peter Kinch

Peter Kinch