Fler cykelvägar behövs i Kullabygden

Tillkomsten av cykelbanan Jonstorp-Höganäs är ett glädjande och välkommet initiativ. Här skulle något avsevärt större kunna växa fram, utöver pendlingsfördelen åt ortsboende.

20160721_170043

Tomas Svensson vill se ett nät av cykelvägar som binder ihop Kullabygden.

Om cykelbanan skulle fortsätta från Jonstorp över Svanshall, Skäret och Brunnby och sedan förbinda cykeltrafiken över Möllehässle camping till Mölle-Höganäs skulle en fantastisk cykel- och vandringsslinga skapas som har få motsvarigheter i vårt land.

Slingan kunde dessutom bli två, genom en ännu en ny spännande tur: Campingen-Brunnby-Arild-Himmelstorp-Björkeröd-Mölle-Campingen.

Sträckorna skulle bli cirka 30 km för stora slingan och 12 km för den mindre över Kullaberg. Dessutom skulle olika etappmål kunna kombineras.

Om leden dras med insikt, huvudsakligen mellan kustvägen och vattnet, blir det en pärla i regionen. Det är detta området behöver för att utvecklas positivt och skulle äntligen matcha Österlen som Skånes intressantaste cykelregion.

Mycket arbete och PR har lagts ned på Skåneleden med stora förväntningar. Den faktiska effekten av satsningarna på denna vandringsled har ännu inte märkts i vårt område av leden.

Tomas Svensson vill se fler cykelvägar i Kullabygden.

Med fler cykelvägar skulle Kullabygden bli ett riktigt cykelparadis.

Utbyggda cykelleder skulle få helt annat genomslag för besökare, enskilda såväl som familjer. Inte minst skulle människoliv räddas, buller och avgaser bytas mot mot fågelsång och frisk luft för mängder av människor.

Kustvägen förbi Svanshall till Brunnby och Möllehässle camping är småkuperad, ringlar vackert lockande, men intrycket är ändå negativt genom att utrymmet för gående och cyklister är obefintligt och livsfarligt. För barnfamiljer är vägen särskilt riskfylld genom tung trafik med släp samtidigt med plötsligt uppdykande stora lantbruksmaskiner som tar mer än halva vägbanan på den slingriga vägen utan vägrenar.

Den smala landsvägen mellan Jonstorp och Mölle har inte plats för cyklister.

Den smala landsvägen mellan Jonstorp och Mölle har inte plats för cyklister.

Detta har i praktiken isolerat området från annat än bilism, som endast brukar den vackra Kustvägen för snabb förbindelse – ofta alltför snabb, inte som rekreation som den inbjuder till.

Med vingårdar och gårdsförsäljning i Brunnby-Arild har trafiken ökat de senaste åren. Cykelvägar blir i framtiden nödvändiga både för att säkra och stötta besöksnäringen och leva upp till säkra förbindelser för vandrare, barn- och cykelvagnar, cyklar och permobiler.

Bilproblematiken måste överhuvudtaget ses över. Främst är det den numera helt ohållbara trafiken genom Mölle till fyrområdet och västra Kullaberg, men också tidvis till Himmelstorp med Nimis.

Ett besökscentrum Kullaberg med infartsparkering borde anläggas vid Möllehässle camping eller i närheten. Genom detta kunde trafikströmmen styras och vägarna till Fyren och Nimis, som nu riskerar att överbelastas, skulle fungera bättre. Dessutom skulle man säkerställa tillgänglighet för räddningstjänsten, som ibland har ärende till berget flera gånger i månaden sommartid.

Kombinerat med ett cykelalternativ skulle Kullabergs miljö, säkerhet och trivsel få den betydelse den borde ha – men som saknas idag.

10 nya cykelpumpar finns nu på olika platser i Kullabygden.

10 nya cykelpumpar finns nu på olika platser i Kullabygden.

Området skulle leva upp och befästa sitt rykte som turistort. Mölle skulle återfå sin karaktär av charmig by och inte ett bullrigt, avgasfyllt nålsöga, där man försöker pressa fram allt mer ökande trafik. Idag är det cirka 500 000 besökare enbart till fyrområdet fram och åter, i runda tal drygt 200 000 fordonspassager, vilket man avser att öka.

Ohållbart för något som vill bli certifierat som “hållbar turismdestination”. Börja i rätt ände, se till att besöken anpassas efter dagens- och morgondagens miljö och vägnät, innan fler besökare hotar att orsaka totalt kaos.

Var finns helhetssynen? Se både krav och möjligheter.

Tomas Svensson