Fartblinda politiker bryter mot lagen

En person, gatuchef i sin kommun, kör i 60 på en 40-skyltad vägsträcka och missar fartkameran. ”Folk kör ofta för fort på den här sträckan, så därför bör man se min fortkörning som lovlig”, ursäktar han sig.

Men för att vara säker på att slippa böter låter han skylta om vägsträckan till 60 och menar att han därmed inte längre gjort sig skyldig till fortkörning. Som gatuchef kan han ju göra detta. Att skyltbytet får betalas av skattebetalarna struntar han i. Att han kan ha utsatt och kanske också fortsätter att utsätta de boende utmed vägen för fara eller olägenheter struntar han också i.

Detta var bara ett exempel och vår kommuns gatuchef är därför fullständigt oskyldig. Men visst hade du opponerat dig, om det vore sant? Inte kan en lagöverträdelse bli laglig genom att man i efterhand ändrar lagen? Det är emellertid just detta som händer i vår kommun, fast lagöverträdelsen inte görs med bil utan med bygglov.

Illustration: Anders Malmsten

Illustration: Anders Malmsten

Hur man får och ska bygga och planera finns det lagar och regler för. Men byggnadsnämndens ordförande Gustaf Wingårdh anser att nämnden kan tolka de lagar som reglerar bygglov lite som man vill. Han vill kunna tänja på paragraferna.

Dessutom förväntar han sig, att någon som därigenom förfördelas accepterar detta utan att överklaga. Och om tillräckligt många sådan bygglov passerar utan överklaganden, då tycker man sig också ha utvecklat en praxis att åberopa vid nya ärenden.

Skulle ändå någon överklaga och se ut att få rätt, då kan han låta göra en ny detaljplan som i efterhand godkänner de övertramp av lagen som bygglovet utgjorde. Det kan han göra, eftersom han har stort inflytande som byggnadsnämndens och kommunfullmäktiges ordförande och dessutom är vice ordförande i planutskottet. Att en ny detaljplan kostar en hel del och försenar andra och för kommunen viktigare detaljplaner, det förväntas vi skattebetalare acceptera.

Varför opponerar vi oss inte? Byggnadsnämnden är en myndighet och ska som en sådan följa lagen. Varför godtar vi då en godtycklig behandling av bygglovsfrågor?

Det är en fråga om rättssäkerhet, demokrati och likabehandling inför lagen, en fråga som berör oss alla. Ska vi vänta tills vår granne fått bygga för vår utsikt i strid med gällande detaljplan?

Någon har väl trots allt höjt rösten och påpekat bristerna, bland annat Göran Lock, arkitekt och ledamot av kommunfullmäktige för Miljöpartiet. Men den ansvarige undviker att gå i svaromål och raljerar bara över kritiken.

Jag anser att kritiken är välgrundad och att han ska ta den på allvar. För kommunens och demokratins bästa. Kanske också för sitt parti, Moderaternas, bästa.

Anders Malmsten

Anders Malmsten

 

 

 

 

 

 

Läs även:

Bygglovshantering som hotar demokratin

Styr lagboken eller politikerna?