Får hunden vara med i Lerbergsskogen?

portia

Portia konstaterar att det är ok att gå “hundstigen” mellan motionsslingorna

– Titta här på skylten med den överstrukna hunden. Det är förbjudet att ha hund här i Lerbergsskogen, säger en upprörd kvinna jag möter på min dagliga tur med labradoren Portia.

– Ja, men jag tänker ju gå här på vår ”Hundstig”, svarar jag litet försiktigt. Lite längre fram möter jag kvinnan med sina tre hundar, som alltid håller sig intill henne, utan att vara kopplade.

– Brukar du också bli utskälld, frågar jag.

– Jo, det händer allt, men jag bryr mig inte så mycket, säger hon lugnande. De som cyklar här får väl också sina fiskar varma när de möter motionärerna med sina gångstavar.

För att försöka reda ut, vem som har mest rätt går jag till Höganäs kommuns ordningsstadga § 17 och 18. Där står att läsa: Hundar får inte vistas på motionsslingan i Lerbergsskogen. Men under förutsättning att hunden hålls kopplad får passage ske över mark, som ingår i motionsslingan.

Det passar mig och andra hundägare utmärkt, eftersom vi går på ”Hundstigen”, som går i nord-sydlig riktning, mitt emellan spåren i motionsslingan.

Den som blir påhoppad av en hund och känner sig riktigt rädd kan anmäla hundägaren till polisen, som är tillsynsmyndighet.

När jag ringer polisen och frågar om det är vanligt med sådana anmälningar säger de:
– Vi får bara in klagomål när någon blivit attackerad och biten av en lösspringande hund, inga allmänna klagomål.

När det gäller stränder och badplatser är det fritt fram att gå med hunden lös eller i band bara man har kontroll över den. Den enda restriktionen gäller markerade badplatser under tiden 15/5 – 15/9. Hund som inte är kopplad ska ha halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Chris Bergendorff