Fantastiska Eric Ruuth

I den långsiktiga investeringsplan som Alliansen lagt fram föreslås att den i högsta grad behövliga tillgänglighetsanpassningen och upprustningen av Erik Ruuth kulturhus genomförs först 2021!

Kulturhuset Eric Ruuth behöver omfattande upprustning och renovering.

Efter påpekande från Miljöpartiet om olagligheten i att inte tillgänglighetsanpassa fastigheten, skedde en smärre revidering av planen en timme före beslutet i senaste kommunstyrelsen. Idag får exempelvis rullstolsburna bäras upp för trapporna! Fyra miljoner tidigareläggs för att genomföra byggnation av två hissar. Övrigt får fortfarande vänta till 2021.

Louise Stjernquist, vice ordförande i utbildningsnämnden för Liberalerna, blir så stolt att hon kontaktar Fyren för att berätta detta.

Underhållet av hela det kommunala fastighetsbeståndet är nu mycket oroväckande. Det framgår av den kommunala revision som gjorts och av den energirevision som gjorts av extern konsult. Det råder ingen tvekan om att vi av lönsamhetsskäl, klimatskäl, komfortskäl mm måste bromsa förfallet i kommunens fastigheter.

Ett icke fungerande duschrum har förvandlats till förråd.

Vi har eldat för kråkorna för många miljoner under många år, och gör vi ingenting kommer vi att ha eldat upp ytterligare 150 miljoner de kommande 25 åren, helt i onödan. Det som krävs är en investering på 85 miljoner vilket inte finns med i den långsiktiga investeringsplanen.

Miljöpartiet föreslår att Erik Ruuth kulturhus, som är i skriande behov av en upprustning, blir den första fastigheten som åtgärdas enligt det investeringsprogram vi förespråkar. Investeringsprogrammet är ekonomiskt lönsamt och kommer att spara 50 miljoner åt kommunen på 25 år.

En toalett som är avstängd sedan fyra år.

När musikskolan flyttade in i Eric Ruuths nedlagda skola 1998 var lokalerna redan nerslitna och tänkta att vara tillfälliga. Sedan dess har ingen vidare upprustning skett. Man har i princip lappat och lagat inom befintlig driftsbudget. Av förståeliga skäl är idag samtliga toaletter i behov av totalrenovering, duschar behöver installeras, samtliga ytskikt behöver åtgärdas, ett nytt kök behöver byggas, ombyggnader för anpassning till verksamheten behöver göras etc. etc.

Kort sagt är byggnaden sedan länge i behov av en total översyn.

Erik Ruuth kulturhus är en verksamhet vi kan vara mycket stolta över. Under 2016 undervisades här 580 barn i musik, dans och teater och man ansvarar också för den kommunala fritidsgårdsverksamheten. Lokalerna passar på många sätt bra för dessa typer av verksamheter och den ålderstigna kulturbyggnaden har en själ och atmosfär som måste värnas.

Qualisdiplomen. Man har placerat sig topp 3 vid 4 tillfällen.

Människor från hela Sverige kommer på studiebesök. Just kombinationen av fritidsgård med musik- och kulturskola är unik och bidrar till ett mycket fruktbart utbyte mellan de båda. Dessutom lämnar skolan ett viktigt bidrag till integrationen i Höganäs. I höstas fick Eric Ruuth för andra gången högsta poäng i Sverige bland de fritidsgårdar och kulturskolor som certifierades enligt kvalitetsverktyget Qualis.

Det är beklämmande att Louise Stjernquist, närmast ansvarig för verksamheten, känner sig stolt över att ha fått igenom att kommunen åtminstone måste följa lagen beträffande anpassning för funktionsnedsatta, vilket kanske också belyser Liberalernas ställning och möjligheter att påverka besluten i Alliansen.

Erik Ruuth är en verksamhet som behöver en helt annan uppskattning och förståelse än den som Alliansen visar upp.

Göran Lock
Barbro Stigsdotter

MP Höganäs

Läs även:

Kulturskolan får hissar