Familjefridsjour även för män

Familjefridsjouren i Höganäs är den enda verksamhet i sitt slag i Sverige, som erbjuder skyddat boende även för unga män.

Kvinnojouren i Höganäs har bytt namn till Familjefridsjouren och firade samtidigt tioårsjubileum med en utställning i Tivolihuset i förra veckan. Namnbytet visar tydligare vad verksamheten i realiteten går ut på, nämligen att erbjuda hjälp och stöd åt mer än våldsutsatta kvinnor. Även män, par och familjer kan vända sig dit.

Men fortfarande utgör kvinnor som misshandlats av sina män det absoluta flertalet av alla som fått hjälp av den jubilerande jouren. Det kunde man också utläsa av alla de tänkvärda citat, som visades på den mångfacetterade utställningen.

“Utan Kvinnojouren i Höganäs hade jag varit död”, lyder exempelvis ett citat från en kvinna som fått hjälp under året.
“Utan er hade jag aldrig klarat att bryta upp från allt elände”, skriver en annan.

Våld och förtryck i hederns namn är också en bister företeelse, både i svenska familjer och runt om i världen, vilket utställningen också fokuserade på.

– På tryckeriet trodde man knappt sina ögon när man såg vilka bilder vi ville ha hjälp med, säger Familjejourens ordförande Cecilia Nilsson och syftar inte minst på de hemska porträtten av syre- och brännskadade kvinnor.

DSC_1806

Ordförande Cecilia Nilsson vid öppnandet av utställningen på Tivolihuset. Foto: Lennart Nilsson

Förutom skyddat boende för kvinnor, män och barn erbjuder Familjejouren även föreläsningar, temadagar på skolor och företag och samtalsstöd både för barn och vuxna. Jouren nås på telefon 042 34 02 07.

Kjell-Åke Persson