Eric Ruuths flytt ingen självklarhet

– Vi måste ställa oss frågan: Varför ska Eric Ruuth flytta? Vad kan vi vinna och vad riskerar vi att förlora på en flytt?
Pia Möller, ordförande i utbildningsnämnden, är stolt över Eric Ruuths prisbelönta verksamhet och tycker inte att en sammanslagning med biblioteket i ett nytt kulturhus är den enda lösningen som borde diskuteras.

Pia Möller är stolt över Eric Ruuths verksamhet. Foto: Chris Bergendorff

Pia Möller är stolt över Eric Ruuths verksamhet.
Foto: Chris Bergendorff

Eric Ruuths kulturhus är en verksamhet på fyra ben. Här samsas kulturskolan med fritidsgården och dessutom har man ett stort samarbete med kommunens skolor och med symfoniorkestern. Huset fylls av aktiviteter både dag- och kvällstid, vissa skolprojekt drivs ute på skolorna, andra på hemmaplan och fritidsgården är öppen eftermiddagar och kvällar, hela veckan utom söndagar.

– Många barn kommer i kontakt med kulturskolan genom ungdomsverksamheten och Eric Ruuth spelar en viktig roll för integrationen i Höganäs, säger Pia Möller. Det är också en av de saker man fått pris för, vilket är viktigt att lyfta fram.

På ett tidigt stadium i utredningen om ett nytt kulturhus har diskussionen koncentrerats kring sammanslagningen av biblioteket och Eric Ruuth. Bland annat är det förutsättningen för medborgardialogens enda enkätfråga om vad man vill komplettera kulturhuset med. Men Pia Möller menar att ingenting är spikat ännu och att alla för- och nackdelar måste diskuteras ordentligt innan man bestämmer sig för någonting.

– Det är långt kvar och fortfarande för tidigt att låsa sig för ett förslag. Det Eric Ruuth framför allt vill ha och behöver är ett ordentligt scenrum, med plats för en större publik. Resten av verksamheten fungerar väldigt bra som det är nu.

När det gäller placeringen av ett eventuellt nytt hus har hamnen förts fram som kultur- och fritidsförvaltningens toppförslag. När så den oberoende utredaren Martin Öberg kom med sin rapport, där han framför allt tittade på hur stadskärnan kan påverkas av var bibliotek och kulturhus ligger, hamnade hamnen på en klar jumboplats istället. Pia Möller vill inte ge sig in i den diskussionen, men framhåller ändå att det är viktigt att ett nytt hus placeras nära allmänna kommunikationer.

– Idag har eleverna både på Kullagymnasiet och på Tornlycke- och Lerbergsskolan nära till Eric Ruuth, säger hon. På Övre bor dessutom många höganäsare och en hel del barn som kanske inte kommer i kontakt med kultur så ofta och för dem är det positivt att Eric Ruuth ligger där det ligger. De som spelar gitarr eller teater följer nog med till ett nytt hus, men vad händer med de andra grupperna?

När man besöker Eric Ruuth är det tydligt att det är levande, kreativt och på de ungas villkor. Alla pratar om att själen måste finnas kvar i ett eventuellt nytt hus och Dunkers i Helsingborg ses inte som ett föredöme.

– Dunkers är ett dött hus, säger Pia Möller och det har inte blivit bra för kulturskolan att flytta dit. Eric Ruuth är ungdomarnas hus och det perspektivet måste man verkligen ta in och ha med i de fortsatta diskussionerna.

I mitten av augusti, när enkäten om kulturhuset egentligen skulle ha avslutats, hade väldigt få unga svarat och nu har Lars Löfgren, rektor på Eric Ruuth, fått i uppdrag att försöka ta reda på vad ungdomarna egentligen tycker om förslaget. Svarstiden förlängdes även med en månad.

– De unga måste vara med på tåget, säger Pia Möller. Det är inte säkert att den mest fördelaktiga kombinationen i ett kulturhus är en sammanslagning av biblioteket och Eric Ruuth och vi måste vända på alla stenar innan vi bestämmer oss.

Det som tidigt i somras presenterades som en ganska rak väg mot ett kulturhusbeslut före jul, har nu blivit en process som utökats med ytterligare utredningar, bredare dialog och fler kritiska röster.

– Vi kan inte bara prata om ett nytt hus, säger Pia Möller. Vi måste även se den fantastiska verksamhet som finns idag och inse att den kanske kan gå förlorad om Eric Ruuth flyttar. Innan vi fattar ett sådant beslut måste vi därför noga analysera alla för- och nackdelar av en flytt.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:
Kulturstråk istället för kulturhus
Kulturhusplaner i gungning
Dålig idé att flytta biblioteket
Kulturhusenkät med en enda fråga
Kulturhus väcker många frågor
“Låt inte Övre dö”
Själen måste finnas kvar
Kulturhus – men inte i hamnen
Kulturhus: Var och för vem?