Entusiastisk svenskundervisning

– Det är vår förbannade plikt att hjälpa till och älska våra medmänniskor, när vår värld ser ut så här.
Det säger Bodil Gordon, ansvarig för den frivilliga svenskundervisningen för kommunens asylsökande.

Bodil Gordon brinner för att hjälpa flyktingarna. Foto: Kerstin Schultz

Höganäs församling har nyligen ställt upp med en gratis lokal i församlingshemmet Himlagård, där man nu kan ta emot elever från både asylboendet i Margreteberg och i Brunnby.

– Läget är bra mitt i Höganäs, säger Bodil Gordon. Kyrkan är generös och ställer även upp med bussbiljetter när det är lektion.

En av de första lektionerna i Himlagård är Fyren på besök. Det är ett glatt och brokigt gäng som samlas. Bodil Gordons entusiasm och glädje smittar av sig på eleverna, som hälsar med hej och välkommen, räknar högt på svenska och lär sig att vokaler rör sig från strupen utan att nudda något på sin väg ut – till skillnad mot konsonanter, där man använder läpparna.

Raafat Mohamed gillar svenskundervisningen på Himlagård. Foto: Kerstin Schultz

Raafat Mohamed gillar svenskundervisningen på Himlagård. Foto: Kerstin Schultz

För eleverna, som inte kan få kommunalt arrangerad SFI (svenska för invandrare) förrän de blivit beviljade uppehållstillstånd, känns det här ändå som en vanlig skola. Närvaron är obligatorisk och det finns regler för undervisningen. Man har nu också nya läroböcker, som eleverna får låna. Kultur- och fritidschefen Anneli Sjöborg har hjälpt till att söka pengar hos Länsstyrelsen och man fick 50 000 kronor, som används till läromedel.

– Flyktingarna är oerhört angelägna om att få börja lära sig svenska, men vi kan inte ta emot fler än tjugo elever åt gången, förklarar Bodil Gordon. Vi gör ett litet prov före antagningen, för att skilja på analfabeter och skrivkunniga. De som inte är skrivkunniga är i behov av särskild hjälp, som vi har svårt att tillgodose.

Många av de asylsökande mår dåligt av sysslolösheten och den eviga väntan. Då blir undervisningen ett tacksamt och viktigt avbrott i vardagen.

– På boendet finns ingen plats för personlig integritet, förklarar Bodil. Man tvingas bo ihop med människor man inte känner, där det enda gemensamma nämnaren är att alla kommer från olika länder i Mellanöstern. Alla som kom till Brunnby kom dessutom från storstäder och de är inte vana att bo långt ut på landet.

Bodil Gordon engagerade sig direkt när flyktingarna kom till Brunnby i november 2014 och organiserade svenskundervisning i flyktingarnas vardagsrum. Men det visade sig snart vara både trångt och rörigt och så småningom fick hon istället disponera ett rum i församlingshemmet i Brunnby.

– Det var ett litet rum med plats för bara åtta elever och det fanns inga medel till böcker eller annan material. Men vi var ändå kvar där fram till i somras.

I jakten på ny lokal blev även kommunen tillfrågad, men eftersom de ville ha betalt, gick frågan vidare till Höganäs församling, som alltså ställer upp gratis.

Undervisningen i Himlagård är två förmiddagstimmar tre dagar i veckan och pågår i två månader. Därefter är det uppehåll och en ny åttaveckorskurs börjar. Bodil Gordon och Helga Glas Svensson, också utbildad SFI-lärare, arbetar båda ideellt och hela undervisningen är organiserad på frivillig väg.

Bodil Gordon har arbetat som SFI-lärare både i Stockholm och Helsingborg. Hon är utbildad lärare och har även undervisat i engelska och tyska. Efter pensionen har hon haft SFI-kurser hemma.

– Det är klart att det sliter på mig att fortsätta jobba så mycket, säger hon, men det är ett viktigt och roligt arbete.

Kerstin Schultz

Kerstin Schultz