Enkelt planförfarande, sade Bull!

Att stycka av sin tomt för att bygga nytt på andra halvan är inte något ovanligt, däremot kan priset skena iväg ordentligt för att få nådiga nicken från kommunen, övriga instanser och leverantörer. När min faster, som bor i Höganäs sedan 20 år, berättade om nedanstående upplägg var min spontana kommentar att det lät helt orimligt.

enkeltplanarende_web

Tomten kan enkelt delas i två lika stora halvor om ca 610 kvm.

För att göra en styckning av tomten behöver man först lägga upp 10 000 för att kicka igång projektet och göra en planstart. Kommunen beslutar om styckningen passar in i områdets gatubild och om ärendet kan hanteras som ett enkelt planförfarande. Lantmätaren vill ha 40 000 för att konstatera om styckningen går att genomföra utan problem och för att dra upp en ny tomtgräns. En detaljplan måste då upprättas, givetvis på bekostnad av tomtägaren. Här kan man välja mellan ett fast pris eller som i Höganäs, betala per timme. Priset i min fasters fall sattes med 800 kronor per timme och beräknades till 96 000.

Egendomligt i sammanhanget är att 70 timmar ansågs behövas för planavdelningen plus 50 timmar för de politiker och andra som planavdelningen skulle tala med.
Sedan tillkommer betalningar för gemensamhetsanläggning, nybyggnadskarta, fastighetsförteckning, kommunkarta och annonsering i HD för sammanlagt 54 000. Nu är vi uppe i 200 000 kronor, dessvärre är detta bara början.

Bygglov måste man ju ha, vips så rök 33 000 till. Att koppla upp sig till vatten och avlopp, som redan finns på tomten, går på vettlösa 110 000 – en kostnad som måste kunna bantas rejält! El finns så klart också redan på tomten, men 20 000 kostar det ändå att dra en ledning för att få ljus i sitt hus. Slutligen är fiber en nödvändighet i dagens informationssamhälle, vilket går på 20 000. (Detta är dock inte något som kommunen rår över.)

Summa summarum är vi nu uppe i 383 000 kronor innan man ens satt spaden i jorden för att bygga ett nytt hus på sin e-g-e-n tomt. Undertecknad ringde till några andra kommuner i Sverige för att få höra deras syn på kostnaderna för samma sorts ärende. Att det geografiska läget spelar in är självklart, men jag börjar förstå varför Höganäs är en rik och välmående kommun.

I Skellefteå konstaterades torrt att ett sådant ärende aldrig skulle komma upp för handläggning, då en helt ny tomt är klart billigare än vår beräkning. I Halmstad tyckte dom, lite lätt diplomatiskt, att det var i överkant men ”varje kommun har ju sin egen prissättning”. I miljonärernas högborg Danderyd, var priset i linje med deras kalkyler, men då ska man komma ihåg att minsta jordlott där går på 3 miljoner och uppåt.

kalkyl_web

Anteckningar från mötet med kommunens planavdelning

Sammanfattningsvis skiljer sig kostnaderna en hel del, beroende på var man bor, vilket är helt naturligt. Däremot tycker jag att man kan ifrågasätta några av Höganäs prissättningar. Kommunen vill öka sitt invånarantal med tio procent under de närmaste åren och det gör man knappast genom att pungslå sitt eget folk bara för att man kan. Det skickar inga vidare signaler och dåliga nyheter har en tendens att färdas fort. En snabb och billig hantering gör att Höganäs blir mer attraktivt och en positiv djungeltrumma är definitivt att föredra.

Sedan kan man ju stillsamt undra vad slutnotan för ett komplicerat planförfarande skulle landa på…

Niclas Bergendorff

Niclas Bergendorff