Enkät viktig del av medborgardialog

I sommar ska invånarna i Höganäs kommun få säga sin mening om vad det planerade kulturhuset ska innehålla. Med start i mitten av juni skickar kommunen ut en enkät med frågor som kan besvaras både via nätet och på papper. Men en förutsättning ligger redan fast och kommer därför inte diskuteras i dialogen – biblioteket och Eric Ruuth ska slås samman och flytta in i det nya huset.

Parallellt med den allmänna enkäten kommer även företag, berörda föreningar och enskilda kulturaktörer få en egen enkät att besvara, med delvis andra frågor. Man ska även starta en speciell dialog med ungdomarna på Eric Ruuth.

I höst kan intresserade bjuda in representanter från styr- och projektgruppen för att diskutera planerna och få svar på sina frågor. Den 20 augusti svarar man även via en öppen chatt på nätet. Processen avslutas med ett Dialogcafé på Café Amanda och två möten på stan, det ena i anslutning till höstens stadshuslunch och det andra på kulturnatten den 19 september.

Susanne Ravani

Läs även:

Kulturhus: Var och för vem?
Kulturhus väcker många frågor
Vad innebär ett kulturhus i hamnen?
Hamnen Höganäs mest centrala läge
Varför kulturhus i hamnen?
Vem älskar hamnen?
Låt inte Övre dö
Själen måste finnas kvar
Höganäs kulturpotential
Dags för Nymbergs kulturhus?