Enda dialogmötet på eftermiddagen

Just nu pågår medborgardialogen om hamnområdet i Höganäs. Kommunen har planerat in ett enda möte under dialogmånaden, på eftermiddagen den 6 mars, då kommuninvånare har möjlighet att träffa och prata med tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen. Utöver det hänvisas man till kommunens hemsida, där man kan lämna synpunkter digitalt på en så kallad dialogkarta.

Området i hamnen som dialogkartan handlar om. Foto: Höganäs kommun

– Vi bjuder in till Öppet hus på Tivolihuset den 6 mars, säger Erik Bredmar, planeringsstrateg på kommunen och ansvarig för medborgardialogen. Vi hade en diskussion om mötestiden och landade i detta lite kompromissartade tidsupplägg.

Erik Bredmar medger att ett eftermiddagsmöte en vanlig arbetsdag, innebär att många kanske inte kan komma.

– Man kan naturligtvis diskutera om mötestiden är helt optimal för till exempel barnfamiljer eller yrkesverksamma singlar, säger han. Men vi känner att vi når ut till många via sociala medier och webb.

Kravet på en bred medborgardialog om hamnen fördes fram redan före 2014 års folkomröstning om det planerade höghuset vid Kvickbadet. Efter att kommunledningen förlorat omröstningen lades hamnplanerna i malpåse och först nu i vinter har man slutligen landat i det upplägg som man hoppas ska locka höganäsarna att lämna in tankar och synpunkter om framtidens hamnområde.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om inriktningen på dialogen och slagit fast de fyra ståndpunkter medborgarna uppmanas ta ställning till och formulera sig kring. De fyra punkterna som styr dialogen är:

Attraktivt att besöka
Lätt att nå
Med liv året om
Gröna värden

På tisdagens möte kommer intresserade invånare kunna diskutera i mindre grupper och lämna in synpunkter till de tjänstemän som är på plats. Men inga politiker står på deltagarlistan och inte heller lär det bli fråga om en debatt om framtidens hamn.

– Vi riktar oss framför allt till äldre personer, som kanske har lite svårare att hitta dialogen via hemsidan eller på sociala medier, säger Erik Bredmar. Men vi har inte tänkt oss någon regelrätt debatt om hamnen.

Höganäsarna har fram till den 18 mars på sig att lämna synpunkter. Därefter ska svaren sammanställas och under våren kommer ett antal arkitektbyråer få uppdraget att rita på olika förslag.

Mötet på Tivolihuset den 6 mars pågår mellan 13.00 och 17.30.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

 

Här kan du lämna synpunkter: Dialogkartan