En symbol för Kullabygden överges

Efter 63 år släpper Kullens Hembygdsförening Himmelstorpsgården och en av Kullabygdens starkaste symboler försvinner som hembygdsgård öppen för allmänheten.

Efter 63 år kan det vara slut med det traditionella midsommarfirandet på Himmelstorp. Foto: Frederic Täckström

Efter 63 år kan det vara slut med det traditionella midsommarfirandet på Himmelstorp. Foto: Frederic Täckström

– Vi vill att gården lever vidare, säger Mia Håkansson, som driver Kullabygdens matvandringar tillsammans med sin man Mats Håkansson. Båda sitter dessutom i hembygdsföreningens kommitté för Himmelstorp.

Efter föreningens beslut att säga upp arrendeavtalet med Krapperup, har Mia och Mats Håkansson lämnat in en egen intresseanmälan om att få arrendera gården.

– Vi tycker att det är oerhört viktigt att Himmelstorp finns kvar som en levande hembygdsgård i Kullabygden, säger Mia Håkansson. Det är tråkigt att föreningen valde att säga upp arrendet, men jag hoppas vi kan hitta en lösning med Krapperup.

Under många år var Ingegerd Jönsson drivande i Himmelstorpskommittén, hon skötte caféet som var öppet sommartid och organiserade det traditionella midsommarfirandet på gården.

– Vi hade behövt en ny eldsjäl, säger Åsa Dencker, ordförande i Kullens Hembygdsförening, efter beslutet att säga upp arrendeavtalet med Krapperupsstiftelsen, som äger gården.

Även Ulf Molin, centerpartistiskt biträdande kommunalråd i Höganäs, ser allvarligt på att hembygdsgården försvinner.

– Det är bekymmersamt och tråkigt, säger han. Himmelstorp är en viktig del av Kullabygdens identitet och jag tycker att kommunen har ett ansvar för kulturarvet i bygden. I den här situationen måste vi i alla fall föra en dialog med Krapperup och hembygdsföreningen, för att försöka hitta en lösning.

Åsa Dencker menar att man gjort allt man kunnat för att rädda Himmelstorp som hembygdsgård i föreningens skötsel.

– Ingen har kunnat fylla Ingegerd Jönssons plats och till slut insåg vi att vi inte kan driva gården på det sätt som vi skulle vilja, säger hon.

Mörkret lägger sig över Himmelstorp. Foto: Frederic Täckström

Mörkret lägger sig över Himmelstorp. Foto: Frederic Täckström

Istället ska föreningen, som har drygt 1 200 medlemmar, koncentrera sig på de byggnader man själv äger, det vill säga möllorna och Hustoftagården utanför Höganäs.

– På Hustofta finns en aktiv kommitté som håller gården öppen för visningar och den gården fungerar mer som en hembygdsgård, på det sätt som vi hade önskat att även Himmelstorp skulle göra, säger Åsa Dencker.

Eftersom gården är kulturminnesmärkt är det länsstyrelsen som i stort sett står för underhållet. 90 procent av kostnaderna kommer från länsstyrelsen och i dagarna har Caroline Ranby, byggnadsantikvarie på uppdrag av länsstyrelsen, varit på gården för att slutbesiktiga det senaste renoveringsarbetet.

– Om Himmelstorp försvinner som hembygdsgård är det naturligtvis väldigt negativt för Kullabergsturismen, säger hon. Kommittén har lagt ner mycket tid och energi på verksamheten och då är det tråkigt att se att det slutar så här.

Himmelstorp har under lång tid varit en levande och viktig symbol för Kullabygden och Kullaberg. Gården spelade en stor roll i den berömda tv-serien Kullamannen på 60-talet, midsommarfirandet varje sommar den 23 juni lockar många deltagare och besökare på väg till Nimis passerar gården och stannar gärna till för en fika.

Den fyrlängade gårdens äldsta delar är från 1700-talet, men platsen har varit bebodd sedan mitten av 1600-talet. Det är urtypen för en skånsk korsvirkesgård med halmtak och ligger mitt på Kullaberg, på höjden mellan Mölle och Arild och med utsikt norrut mot fyren.

– Vi hade diskussioner om gemensamma aktiviteter med Naturrum i somras, men det blev aldrig någonting, säger Åsa Dencker. Ibland måste man bara inse att det inte går längre och vara glad för den tid som varit.

– Vi har också många idéer och önskemål som vi lyft med hembygdsföreningen, men vi kommer inte arrendera gården eftersom det inte ingår i vårt uppdrag, säger Daniel Åberg, länsstyrelsens platschef på Kullaberg.

Men Mia och Mats Håkansson hoppas på en framtid för Himmelstorp.

– Vi får diskutera både med Krapperup och med kommunen, säger Mia Håkansson. Ingegerd Jönsson har lagt ner sin själ i gården och jag är ledsen att inte hembygdsföreningen kunde hitta en lösning för framtiden.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri