En manipulerad folkomröstning

Visionsutställningar har varit ett återkommande inslag i Höganäs. Byggnadsentreprenörer har fått komma med förslag på nya projekt i staden. Om dessa har inspirerats av politikerna är oklart. Klart är emellertid att vissa politiker uppskattat de förslag till ”utveckling” av hamnområdet som innehållit höga byggnader.

När Tillberg Design AB föreslog ett 20-våningars hotelltorn med konferensmöjligheter, skrevs i all hast ett avtal mellan kommunen och Högkvarteret AB. Avtalet gav Högkvarteret möjlighet att köpa den mark som krävdes för byggnaden, trots att företaget i princip saknade redovisade tillgångar och verksamhet. Kanske valde man Högkvarteret för att en av ägarna, genom ett annat bolag, redan ägde de röda byggnaderna i hamnen?

En så stor affär kunde kommunen emellertid inte genomföra utan en upphandling med konkurrens och tvingades därför till sist häva avtalet. Istället bjöd man in till en tävling där entreprenörer kunde komma med förslag till bebyggelse och lämna anbud på marken. Högkvarteret AB vann tävlingen på walkover. Ingen annan ansåg det lönt att lägga ner pengar på ett anbud. Kommunen verkade ju redan ha bestämt sig.

Men Högkvarteret AB ansåg att hotelltornet var orealistiskt. Man föreslog istället bostäder och minsta möjliga hotell. Men tanken på ett höghus föll man för. Det gjorde dock inte alla de som inte ville ha sitt rekreationsområde fördärvat av insyn, skugga och blåst. Och varför måste hamnen nödvändigtvis bebyggas överhuvudtaget? Båtuppläggningsplatserna behövdes ju. Och grönytorna var populära sommartid.

Bostadsratt allemansratt kopia

Bild: Elsebeth Malmsten

 

Sommaren 2013 samlade aktionsgruppen Rädda Höganäs Hamn in namnunderskrifter för en folkomröstning om hamnområdets framtid. ”Ska det byggas privatbostäder och hotell i hamnen? Ska hamnen utvecklas som rekreationsområde för alla? Jag vill att frågan avgörs genom en folkomröstning.” Så löd uppropets rubrik. Två tydliga alternativ. Tillräckligt många kommuninvånare skrev under för att kommunpolitikerna skulle tvingas tillåta en folkomröstning.

Men M, C och KD saboterade folkomröstningen genom att ändra frågan till ”Vill du att det byggs bostäder och hotell på del av fastigheten Höganäs 36:2?” Hamnen som rekreationsområde uteslöts som alternativ, trots att det var detta folk enligt namninsamlingen önskat rösta om.

Omröstningen kom nu att gälla en mindre del av hamnområdet och lämnade öppet för att kunna bygga i resten av hamnen. Även om folk röstade nej. Det blev också möjligt att bygga allt annat än just bostäder och hotell i hela hamnen.

Péter Kovács lovade respektera resultatet av folkomröstningen om valdeltagandet blev mer än 50 procent, men såg till att folkomröstningen skulle gå av stapeln samtidigt med valet till EU-parlamentet, väl medveten om att valdeltagande vid ett EU-val troligen inte skulle bli så högt.

Trots dåliga odds, lyckades Rädda Höganäs Hamn övertyga tillräckligt många om att gå och rösta. Resultatet av folkomröstningen den 25 maj 2014 blev ett tydligt nej. Péter Kovács förklarade, att nu skulle ingenting göras i hamnen.

Anders Malmsten

Anders Malmsten

Anders Malmsten