En kommun ska inte skatteplanera

Roger Nilsson

Det är glädjande att socialnämndens ordförande, Marie Holmstedt, kliver ut på banan och tar en offentlig debatt kring socialens ekonomi. Två saker vill jag vara mycket tydlig med:

1. Socialnämndens underfinansiering. Här finns en glasklar skillnad på våra förslag. När vi sedan flera år tillbaka ser det uppenbara behovet av resurstillskott, är det moderata svaret: effektiviseringar! Frågan till väljarna blir därför, vad väljer ni?

2. Skattemoral. En kommun ska inte skatteplanera. Punkt. Det är en trist moderat moral att andra skattebetalare utanför Höganäs kommun ska finansiera vårt underskott i socialen.

Vi säger att vi ska solidariskt finansiera den vård och omsorg som invånarna har rätt att förvänta sig. Frågan till väljarna blir därför, vad väljer ni?

Roger Nilsson (S)
2:e vice ordförande i socialnämnden