“Effektiviseringar” är neddragningar

Lägg inte ner stora delar av Sveriges dokumenterat bästa kulturskola och fritidsgård. Vi på Eric Ruuth Kulturhus (ER) har under de senaste decennierna arbetat för att forma en unik verksamhet som vi är mycket stolta över.

Kulturhuset Eric Ruuth ska enligt förslaget spara 2,7 miljoner på två år. Foto: Chris Bergendorff

Under 2016 gjorde vi 170 evenemang i egen regi samt medverkade vid stora evenemang i kommunen som nationaldagen och kulturnatten. I år även “Summerkick 2017”, en alkohol- och drogfri ungdomsfestival med ca 600 besökare där ER stod för en stor del av evenemanget.

ER har i Qualis två senaste mätningar tilldelats högsta poäng i landet. Detta har åstadkommits genom årtionden av hårt arbete av kompetent och engagerad personal. Varje krona har utnyttjats optimalt och växlat upp sitt värde. För några veckor sedan kom tacken då det signalerades en minskning på 17 procent av ER:s budget under 2018 och 2019.

Man talar om en effektivisering, men tittar vi på de senaste 15 åren har vår verksamhet effektiviserats varje år. Sedan 2002 har kulturskolan inte ökat med mer än 0,6 tjänst, ledningen är densamma trots att vi servar fler individer och kommunen har ökat med cirka 4 000 invånare.

När fritidsgårdarna ute på skolorna organiserades under ER 2013 ökade den administrativa bördan, men inte det ekonomiskt tillskottet. Utöver vår ordinarie verksamhet samverkar och samarbetar vi med alla förvaltningar i hela kommunen för att skapa mervärde och koncerntanke.

Ytterligare “effektiviseringar” innebär direkta neddragningar och nedläggningar både inom ER-ung, kulturskolan och samverkansprojekten. Lägger man ner delar av verksamheterna som bidrar till att utveckla våra barn och ungdomar tappar kommunen stora delar av sin attraktivitet.

Kommunens förvaltningar har fått i uppdrag att kommande år spara fyra procent, men för ER är det betydligt värre. Under 2018 och 2019 signaleras en minskning på 17 procent av ER:s budget. ER utgör bara ca 1,25 procent av Höganäs kommuns totala budget, så i sammanhanget låter det som småpengar, men för oss som jobbar i verksamheten är det förödande. Det får enorma konsekvenser för kultur, utbildning, barn och ungdomar i kommunen.

Till oss i personalen på ER signalerar denna “effektivisering” följande: Antingen uppmärksammar våra kommunpolitiker inte det vi gör eller så värdesätter de inte arbete med barn och ungdomar i Höganäs kommun.

Vi är stolta över att jobba på Eric Ruuth Kulturhus i Höganäs kommun och vi hoppas att få vara ambassadörer för vårt goda rykte även i framtiden.

Karin Lyeteg & Johan Söllscher
Lärarförbundet