Domens dag närmar sig

Vattenmollan

Gården Krapperup vill riva

Snart kommer domen från Mark- och vattendomstolen om Krapperup ska få riva den gamla 1800-talsgården på väg ner mot Vattenmöllan söder om Mölle. Domstolens juristerna har i veckan varit på plats och sett sakernas tillstånd.

Krapperupsstiftelsen har låtit gården stå tom sedan förre arrendatorn avled, man har inte underhållit gården som efterhand förfallit och nu anser stiftelsen att den är bortom all räddning. Därför vill man riva. Men Höganäs byggnadsnämnd sa nej och sedan sa länsstyrelsen nej till rivningslov.

Husen ligger i ett område med riksintresse för kulturmiljövård och de är väl synliga i landskapet och kulturhistoriskt värdefulla. Det väger tyngre än rivningsintresset, säger länsstyrelsen. Men Krapperup gick vidare med överklagan.

Mark- och miljödomstolen ska under sommaren ta ställning till rivningskravet.

  • om vi måste, får vi väl göra något åt underhållet, men inte mer än nödvändigt säger stiftelsens fastighetsansvarige Johan Sjövall i en tidigare Fyrenartikel.

Tidigare artiklar:

https://nattidningenfyren.se/hard-kritik-mot-krapperup/

Krapperup överklagar igen