Dialog till ingen nytta

Ordet ”dialog” innebär ett samtal mellan två eller flera personer eller parter. ”Medborgardialog” kan alltså tydas, eller misstydas, som ett samtal mellan medborgare. I varje fall tycks Höganäs styrande tolkat ordet så, när man bjöd in till medborgardialog beträffande Höganäs hamn. Hur kan det annars förklaras att ingen politiker ville, eller vågade, delta?

Dialogkonsulten Edward Anderssson diskuterar med en mötesdeltagare.

Vi medborgare tyder ordet på annat sätt. Vi hade förväntat en dialog mellan oss och styrande politiker, inte bara oss medborgare sinsemellan.

Visst är det intressant och givande att höra vad andra engagerade medborgare tycker och tänker. Men samtidigt ganska meningslöst, om inte de beslutande finns med och kan svara på frågor. De tjänstemän som deltagit har givetvis inte kunnat ge några besked.

Detta innebär att det saknas svar på flera viktiga frågor, frågor som måste besvaras om man önskar väl underbyggda förslag från oss medborgare. Alla våra synpunkter och förslag kan nu viftas bort med motiveringen att de är orealistiska.

Vad värre är, är att inte politikerna kan fatta väl underbyggda beslut innan frågorna besvarats, inte heller de arkitekter man tänkt engagera.

Hela ”medborgardialogen” förefaller bortkastad, liksom åtskilliga skattekronor, och genomförd endast för att vi medborgare skulle tro att vi kunde påverka politikernas beslut!

Båtuppställningsplatsen står i fokus när hamnens öde ska avgöras.

I nättidningen Fyren frågar Susanne Ravani i ledaren den 5/6 2018:

Gäller folkomröstningens nej till bostäder och höga hus fortfarande?

Är idén att hamnen även måste leva vintertid en absolut grundförutsättning för utvecklingen av området?

Är kommunen beredd att satsa några offentliga pengar i hamnen, eller ska hela kalaset bekostas av en villig exploatör?

Vart ska båtuppställningsplatserna flyttas om hamnområdet ska bebyggas?

Till dessa frågor kan jag lägga ytterligare några:

Hur tänker man skydda området mot översvämning vid stigande havsnivåer?

Hur tänker man göra med de giftiga fyllnadsmassorna i marken?

Hur påverkar Höganäsbolagets hamnverksamhet vad som kan byggas?

Vad gör man med de byggnader som idag har tidsbegränsade bygglov? Annan verksamhet? Rivning?

Jag säger som Susanne Ravani:

”Det här är avgörande och grundläggande frågor som politikerna måste ta på stort allvar och som måste diskuteras och debatteras offentligt, före valet i september.”

Besluten kan inte få fattas bakom stängda dörrar i stadshuset, utan insyn för oss medborgare, särskilt inte efter det stora engagemang många visat. Det vore oförskämt och dessutom odemokratiskt.

”Hälsan tiger still”, säger visserligen ett gammalt ordstäv. Och tiger gör tyvärr troligen också ansvariga politiker i Höganäs. Men i detta fall vore det inget hälsotecken. Tvärtom!

Anders Malmsten