Dialog om Folkparken har startat

På torsdagen träffade Folkparksstyrelsen kommunstyrelsens nya ordförande Peter Schölander, för att diskutera förutsättningarna för ett nytt Folkets Hus i parken. Från att ha varit överens blåste det upp till konflikt mellan parterna när styrelsen överklagade det nya bygglovet för ett LSS-boende mitt emot det planerade Folkparksbygget.

Folkparksföreningen hoppas på ett nytt Folkets Hus i parken. Foto: Höganäs bildarkiv

Efter mötet är styrelsens ordförande Kerstin Schultz förhoppningsfull inför den fortsatta processen.

– Det var ett positivt och bra möte, säger hon. Det blev en konstruktiv diskussion och vi ska träffas igen.

Efter styrelsens överklagande vägrade kommunstyrelsens förre ordförande, Péter Kovács, att skriva på kontraktet för att Folkparken skulle kunna köpa tillbaka en del av den mark föreningen sålde till kommunen 2013. Men nu har Péter Kovács avgått som kommunalråd och länsstyrelsen har bedömt att Folkparksstyrelsens inte är sakägare och därför inte hade rätt att överklaga bygglovet om LSS-boendet.

På senaste kommunfullmäktigemötet beslutade man att det nya kommunalrådet skulle ta kontakt med styrelsen, för att försöka hitta en lösning på konflikten som tillfredsställer båda parter. Först därefter ska beslut tas angående kommunens försäljning av marken.

Peter Schölander har avböjt att kommentera mötet med Folkparksstyrelsen.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Infekterad strid om LSS-boende

 

Spara

Spara