Dialog eller propaganda?

IMG_0385

Information, kommunikation och dialog. Tre viktiga ord, som faktiskt utgör basen för samtalen mellan människor. Förr förmedlades mycket genom det muntliga samtalet, där avsändaren ofta var borgmästaren, prästen och skolläraren. Dessa tre personer visste det mesta i det lilla samhället, de hade kunskapen och kunde berätta.

Inte sällan talar man om informationens makt och vi tänker på många olika saker – och under senare år kanske just på den makt som sociala medier skapat i samtalet mellan människor. Inte minst i länder där demokratierna är svagt utvecklade.

Läste i Helsingborgs Dagblad om hur Helsingborgs kommun kraftfullt ökat sina satsningar på information – även om kommunalrådet kallade det för dialog. Och det är kanske detta som är den springande punkten. Man kallar saker för dialog, när det ofta är monolog.

I dagarna kom en mycket fin och väl genomarbetad trycksak med namnet ”HK Magasinet, din tidning om Höganäs Kommun och Kullabygden”. Man kallar den för tidning, kanske för att tidningar har som utgångspunkt att ventilera frågeställningar från olika infallsvinklar.

När det gäller kommunens ”tidning” är det en väl genomarbetat information, som enbart beskriver det som är bra – och det kanske är naturligt. Det är självklart bra med de positiva vibrationerna, men kanske skulle kommunens trovärdighet öka om man också behandlade områden där man inte var riktigt i takt med tiden. Kanske skulle man dessutom släppa in debattörer, för att öka läsvärdet.

Sedan är det självklart att propagandan för Höganäs kommun inte kan bli ett debattforum, för då skulle man kanske rent av visa verkligheten. Själv tror jag att det skulle vara riktigt bra för trovärdigheten – den som styr det framtida förtroendet.

Kanske finns det områden av långsiktigt värde, som redan på idéstadiet skulle må bra av att ventileras. Till exempel den viktiga översiktsplanen, där synpunkterna ofta hamnar i slutna rum, vilket leder till att ingen egentligen får veta vad man tagit hänsyn till och varför. Det kan vara stora frågor, som kommunikationerna mellan Höganäs och Helsingborg och det kan vara den aktuella frågan om ett kulturhus.

Med lite framförhållning skulle man kunna bjuda in till debatt i ett nummer och följa upp den i följande nummer. HK magasinet skulle på detta sätt bli ett levande forum, ett forum med utrymme för debatt och diskussion inom för kommunen avgörande områden.

Kjell Cronert

Kjell Cronert