Dialog är ett bra redskap

Dialog- och demokratigruppen Fyren har som mål att skapa förutsättningar för en ökad dialog mellan oss som bor i Höganäs kommun och de som bestämmer. En ökad dialog är alltid bra om de idéer som växer fram är positiva och konstruktiva förslag. Ett bra initiativ som är värt att genomföra på flera platser där kommunens nästa steg står för dörren och där genomarbetade förutsättningar är en bra grund.

För ett kulturhus i Höganäs måste en av plattformarna vara hur stort ett kulturhus ska vara för att utgöra en balanserad del av ett framtida Höganäs. Om målsättningarna är orealistiska – kanske lite som Sportcenter, som blivit så stort att det till och med blivit viktigare än en bra skolbyggnad – så får man se upp med ett kulturhus, så att inte en orealistisk storlek förstör de optimala möjligheterna här i kommunen.

Nu tillbaka till ruta ett – att dialog är ett bra redskap – och så här gjorde vi i Viken när det gäller Vikens hamn: Föreningarna Vikens Hamnförening, Wikens Båtsellskap, Vikens Bastubadare, Vikens Kultur-och Byaförening, Vikens Företagarförening och Vikens Framtid samlades med vars två representanter. Vi arbetade i små grupper kring gemensamma frågeställningar; vad är bra, vad är dåligt, vad kan vi göra bättre och vad ska tillföras.

De tre grupperna, som arbetade var för sig, kom fram till nära nog exakt samma slutsatser och förslag, som vi sedan skickat vidare till kommunen, som ett underlag. Modellen är bra och man kan nog säga att dessa föreningar tillsammans representerar hela Viken.

Målet med arbetet även i Höganäs är att skapa en mer levande hamn för alla. Mitt råd till er i Höganäs är att sätta ihop grupper med medlemmar från till exempel Eric Ruuth, Höganäs Museum, Biblioteket, Keramiskt Center och några fristående kulturarbetare, som lever i dagens verklighet. Jobba på samma sätt som vi gjorde i Viken och börja med att formulera en realistisk målsättning som passar det framtida Höganäs.

Kjell Cronert

Kjell Cronert