Detronisera bilen!

I Höganäs är bilen kung och cykeln hänvisad till styvmoderns omvårdnad. Trots en nyligen avslutad och EU-subventionerad 40-miljoners cykelväg mellan Höganäs och Jonstorp, är detta ett oomtvistligt faktum.

Mats Jacobsson vill att bilar ska få mindre plats och cyklar mer.

Mats Jacobsson vill att kommunen ska satsa mindre på bilar och mer på cyklar.

Stora, för bilar specialdesignade, dagligvarubutiker, den barriärskapande 111:an och generösa bilparkeringar i största allmänhet, optimerar förutsättningarna för bilkörande och trycker tillbaka cyklister och fotgängare.

Receptet för att vrida utvecklingen i rätt riktning återfinns i en till kommunfullmäktige inlämnad motion av Miljöpartiet, som vill se mycket mer fokus och en starkare viljeinriktning på cykelfrågorna. Partiet vill därför att kommunen tar fram en cykelplan med tidsatta mål.

Bland förbättringar som bör prioriteras anges fler och mer sammanhängande cykelvägar i centralorten Höganäs, att barriäreffekten av 111:an bryts genom att Långgatan återfår sin ursprungliga långa längd, genom att knytas ihop över 111:an för cyklister och fotgängare, att beläggningar på cykelbanor underhålls bättre, att det byggs många fler cykelparkeringar med väderskydd, samt att en cykelapp för mobiltelefoner tas fram.

Miljöpartiet vill även att en särskild befattningshavare inom förvaltningen tilldelas det övergripande ansvaret för cykelfrågor samt, inte minst, att kommunen med informationskampanjer övertygar fler höganäsare att välja cykeln.

Mats Jacobsson