Det våras för Folkparken

Höganäs Folkets Hus och Parkförening höll årsstämma den 23 mars. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen: Anneli Eriksson och Susanne Ravani.

Stämman avtackade också de båda revisorerna Sven Andersson och Kent Erikson, som båda avgick efter många års tjänst. Sven Andersson höll ett uppskattat tal där han berättade om alla sina år med Folkparken.

När styrelsen senare konstituerade sig valdes Kerstin Schultz till ny ordförande med Lennart Larsson som vice ordförande, Micke Olsson valdes till sekreterare och Anneli Eriksson till kassör. Övriga ledamöter i styrelsen är Susanne Ravani och Kjell- Arne Ottosson.

Den nya styrelsen kommer att fokusera på arbetet med den nya byggnaden, som förhoppningsvis ska stå färdig inom bara några år och som man räknar med ska bli en ny mötesplats för höganäsarna.