Det är modernt med kulturhus

Ja, det är modernt med kultur – kanske så modernt att man inte hinner tänka efter före. De mer övergripande frågorna i en kommun, som i verklig mening är till för alla, bör också förankras på ett demokratiskt sätt. Då räcker det inte att drygt 20 personer i kommunfullmäktige säger ”ja”, eftersom åtminstone hälften inte vet vad de fattar beslut om.

Det vore kanske fel att säga att det drar ihop sig, när det gäller ett kulturhus i Höganäs, men den långa process som leder fram till att man beslutar vad det ska innehålla, hur stort det ska bli, vad det får kosta och var det ska finnas, börjar ofta hos en handfull människor som i mångt och mycket kommer att styra hela processen. De kan till och med bestämma spelreglerna för den viktiga dialogen med oss som bor i Höganäs.

För tänk om Höganäs inte behöver ett kulturhus i den meningen att allt ska finnas under ett tak? Konsthallar har vi redan på Höganäs Museum, Krapperups Konsthall och Keramiskt Center.

I måndags genomförde Föreningen Fyren ett möte om hur de viktiga frågeställningarna bör formuleras, för att få en riktig och övergripande belysning av en av de viktigaste satsningarna i Höganäs. Det blev ett bra möte.

Diskussionen startade i det aktuella ramverket för ett kulturhus, den utredning som kultur- och fritidsförvaltningen gjort. Där slår man fast att det i princip endast finns en optimal placering för kulturhuset, nämligen i Höganäs hamn. Genom en svepande rörelse har de andra alternativen försvunnit.

Den första viktiga frågeställningen, som måste belysas ytterligare, handlar om vad som ska finnas i Höganäs Kulturhus. Först när den frågeställningen grundligt diskuterats, kommer följdfrågorna var huset ska placeras och hur det på bästa sätt kan stimulera hela Höganäs, till glädje för handel och besöksnäring.

Mötet tog även upp storleken på huset och de konsekvenser det får för hamnområdet. Enligt beräkningar kommer det planerade kulturhuset, med parkeringsplatser och andra kringytor, ta större mark i anspråk än det tidigare hotellplanerna.

Deltagarna diskuterade också kultursatsningar på ett mer generellt plan. Kulturhus kostar och inte enbart i form av investeringar. Just nu ligger budgeten på cirka 100 miljoner och driften på cirka 10 miljoner om året. Till detta kommer personalkostnader med mera, där förstås bibliotekets och musikskolans resurser flyttas över.

Men ska kulturhuset bli ännu mer levande, krävs kanske utställningsverksamhet, som också kräver ekonomiska resurser. Häromdagen fick Malmö dra i nödbromsen vid 1,3 miljarder (budgeten var ca 600 miljoner) för det nya konserthuset. Dunkers Kulturhus har också kostat mycket pengar och besöksantalet är fortfarande inte i nivå med målsättningarna. Enbart ledning och utställningsverksamhet kostar 25 miljoner om året.

Sedan bygget på 300 miljoner (en donation från Dunkers fond) blev klart, har man brottats med att hitta det rätta konceptet. Nu gäller ”familjeinriktningen” i stället för ”Louisiana”, som var idén vid starten.

I detta perspektiv skall även satsningen i Höganäs belysas och huvudfrågan är om en region med ca 400 000 människor verkligen har ”råd” med mer än ett kulturhus värt namnet.

Typiskt för såväl Dunkers som Hässleholms kulturhus är att de ligger i centrum, mitt i knutpunkten för all kommunikation och skapar därför naturlig dragkraft åt både kultur, handel och annan besöksnäring, vilket förstås inte är en tillfällighet.

Efter att ha lyssnat på synpunkterna från 40 mycket aktiva människor, drar jag slutsatsen att kommunen startat hela den här frågan från ett felaktigt utgångsläge. I nuläget handlar det mer om en viljeinriktning, som måste få mer kött på benen och diskuteras på ett konstruktivt sätt, för att allt ska bli bra.

Kjell Cronert

Kjell Cronert

Läs även:
Kulturhus väcker många frågor
Vad innebär ett kulturhus i hamnen?
Hamnen Höganäs mest centrala läge
Varför kulturhus i hamnen?
Låt inte Övre dö
Själen måste finnas kvar
Höganäs kulturpotential
Dags för Nymbergs kulturhus?