Den som tiger samtycker

Som vanligt tar jag med stort intresse del av Nättidningen Fyrens inlägg. Jag läste artikeln om oppositionsrådet Lennart Nilsson (S) och blir nästan upprörd. Lennart Nilsson måste fullständigt ha missuppfattat sin roll som oppositionspolitiker.

Lennart Nilsson, socialdemokratiskt oppositionsråd i Höganäs. Foto: Socialdemokraterna Höganäs

Lennart Nilsson, socialdemokratiskt oppositionsråd i Höganäs. Foto: Socialdemokraterna Höganäs

Väljare vinner man på en aktiv och bevakande opposition. Det går inte att bara vara aktiv när det är valår. Det inger inget förtroende, varken hos väljarna eller de politiska motståndarna.

En stillatigande och oduglig opposition gynnar enbart de styrande och ingen annan. Det straffar sig och resultatet ser vi tydligt.

Lennart säger att Socialdemokraterna lokalt har tappat röster i många år. Varför agerar man inte och ändrar färdriktning? Tänk om det var ett företag och kunderna bara lämnade, nog borde man väl i så fall tänka om och ändra sin politik?

Lennart säger också att det är lätt att man glömmer var man kommer ifrån när man får det för bra. Ett sånt uttalande… Jag vet många som röstar på Socialdemokraterna på riksplanet, men aldrig skulle få för sig att rösta på dom lokalt.

Lennart är till stor del är överens med Moderaterna om hur kommunen styrs och är med och håller i styret. Ja, har man den åsikten som oppositionsråd, då kör man verkligen på rätt spår. Det ser vi ju.

Nej, en opposition ska vara i frågasättande och kritiskt granskande. Fortsätter man på den inslagna vägen att bara jamsa med och instämmande nicka och buga, så är det snart tid att lägga ned den lokala S-föreningen, då den inte fyller någon funktion.

Den som tiger samtycker.

Som jag ser det är det Nättidningen Fyren som står för den lokala oppositionspolitiken och det gör man på ett jättebra sätt. Sen håller jag med om att Höganäs Kommun sköts mycket bra och att det är en fin kommun att bo och leva i, men det ena utesluter inte det andra.

Lennart Larsson

Läs även:

Lennart Nilsson ingen slugger

Höganäs saknar politisk opposition