Demokratiskt underskott

gunga

Med demokratiskt underskott menas en brist på demokrati.

Uttrycket kan även syfta på en allmän, vardaglig känsla av maktlöshet och brist på inflytande. I Höganäs råder ett demokratiskt underskott i det att Alliansen, visserligen helt i demokratisk ordning, fått en alltför tungt vägande dominans i fullmäktige.

Därtill kommer en begränsad och lågmäld opposition, som inte förmår att balansera Alliansens dominans. Detta är ur ett demokratiskt perspektiv djupt olyckligt, då majoriteten i många avseenden utövar ett maktstyre utan motstånd.

Det betyder att verkliga samförståndslösningar och kompromisser i stort sett saknas i den dagliga politiken. Den naturliga och självklara balansen i kommunfullmäktiges verksamhet saknas och det uppstår ett demokratiskt underskott!

Ett lysande exempel på detta är Alliansens upprepade försök att ruinera Vikens byakaraktär för att skapa ett ”konsumcentrum” med så kallad ”stadskaraktär” genom att fylla Vikens centrum med betongklossar av varierande höjd.

Det kan omöjligen ha undgått vederbörande att detta inte är ett av vikenborna önskat alternativ. Istället vill en majoritet av byborna ha en mera ödmjuk och försiktig utveckling av en känslig miljö med stämpeln ”av riksintresse”. Nej, man bara brakar på och försöker tvinga igenom sina absurda byggplaner.

Det allra sorgligaste är att när man frågar övriga partier om deras inställning så får man antingen inget svar alls eller möjligen …..tja, vet inte! Det kallas opposition, jag kallar det demokratiskt underskott.

Flera mindre orter vittnar även om liknande händelser.

Det måste då till nya politiska krafter som i opposition kan tillvarata deras röster, som inte valt Alliansen och deras enmans-show. Vi behöver ett parti utan partipiska, som kan, utan politiska hänsyn, ta tillvara alla kullamedborgares särintressen och önskemål.

partiet

Kullabygdspartiet – ett parti med kullabor för kullabor.

Niels Karlinder, Viken