Delade turer diskuterades på kvinnodag

Internationella-kvinnodagen-2016

Delade turer förekommer framför allt inom kvinnodominerade yrken med låg lön.

– Vi måste våga prova nya lösningar och ta ställning till vilken arbetsmiljö vi vill ha i kommunerna.

Anna Ingers, socialdemokratiskt kommunalråd i Helsingborg, kom till Höganäs på internationella kvinnodagen för att diskutera delade turer, nattdagis och sex timmars arbetsdag.

Just nu utreds frågan om delade turer i äldrevården i Höganäs. Dessutom pågår ett pilotprojekt, där de anställda själva kommer med förslag på schemaförändringar för att slippa ett långt uppehåll mitt i arbetsdagen. Från regeringen får kommunen sex extra miljoner för förbättringar inom äldrevården.

– Vi har lagt en motion om sex timmars arbetsdag, sade Lennart Nilsson, S, men att få bort de delade turerna är det viktigaste.

Anna Ingers efterlyste fler heltider och bättre statistik över resultat från de försök med förkortad arbetsdag och förändrade scheman som pågår i olika kommuner.

– Mycket handlar om att lyssna på dem som arbetar i äldrevården och låta personalgrupper planera och lägga sina egna scheman. Politikerna måste ha tillit till dem som vet hur det är ute på äldreboendena eller i hemtjänsten.

Anna Ingers berättade om nattis-verksamheten i Helsingborg. Foto: Lennart Nilsson

Anna Ingers berättade om nattis-verksamheten i Helsingborg. Foto: Lennart Nilsson

Under kvällen diskuterades även nattis, som Vänsterpartiet i Höganäs lagt en motion om.

– Just nu undersöker man hur stort behovet är bland föräldrar med barn i förskolan, berättade Emma Wennerholm, V.

I Helsingborg finns ett nattis med sammanlagt 80 platser, som är öppet sju dagar i veckan och 24 timmar om dygnet.

– Det är en fantastisk verksamhet, även om den kostar mycket, sade Anna Ingers. För många av barnen blir det som ett andra hem och behovet av fler platser ökar hela tiden.

Mötet på Café Amanda arrangerades av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Höganäs.

Text: Susanne Ravani

Läs även:

https://nattidningenfyren.se/pilotprojekt-utan-delade-turer/

Lyssna och prata med oss!

Schölander vill invänta utredningen

Istället blev det fler delade turer