Debaclet i Folkparken effekt av M-politik

Tonläget kring planeringen i Folkparken har höjts under julhelgen. Tuppkammarna har vuxit på herrar Kovács och Schölander, vilket framgår i deras offentliga inlägg. Vad herrarna glömmer att nämna är att hela situationen uppkommit som effekt av moderat politik.

Det har blåst upp till storm kring det planerade LSS-hemmet i Folkparken. Foto: Höganäs bildarkiv

Planen var att en familjecentral i samarbete mellan kommunen och Region Skåne skulle placerats i Höganäshems bygge i Folkparken.

Det kan väl inte undgått någon att skånsk sjukvård står inför stora problem och utmaningar. För att klara av den mest akuta sjukvården, behövs fler händer i vården; läkare, sjuk- och undersköterskor och annan personal. Socialdemokraterna som i ansvarsfull ledarställning i Region Skåne har försökt få till ytterligare resurser via skatteintäkter, blev i höst nedröstade av moderaterna som anser att sjukvården inte behöver mer resurser.

I det läget tvingades Region Skåne spara in på allt som inte var akut karaktär, till exempel ännu icke i drift tagna familjecentraler – en effekt av moderat politik i Region Skåne.

Här i Höganäs har slapphänt moderat politik gjort att det inte skrevs något bindande avtal med Region Skåne om familjecentralen. Resultatet – ingen familjecentral i Höganäs.

Samtidigt var klockan fem över tolv och Höganäshem höll på att avluta sin upphandling på bygget i parken. Återigen tvingades det, på grund av moderat hafspolitik, fram ett panikbeslut att fylla bottenplan i byggnaden med annan verksamhet.

Nu återstår att se om den moderata kommunledningen och ledningen för Folkets Hus & Parker är vuxna nog att ta ansvar och lösa den uppkomna situationen. Utgångsläget är gott, båda parterna har något som den andra parten vill ha, förutsättningarna för att misslyckas är minimala.

Lennart Nilsson, oppositionsråd (S)
Roger Nilsson, vice ordförande Socialnämnden (S)