De gnälliga i Viken

Någon har sagt att det gnälls i Viken och kanske är det rätt. Men vikenborna är framför allt besvikna på att två gjorda undersökningar, 2012 och 2016, där 97 procent av nästan 2 000 säger nej till högre hus än två våningar, inte möter någon förståelse.

Reaktion i Viken.

Det kan bero på att kunskapen kanske är större i Viken än hos de styrande i kommunen. Vet inte. Men självklart är det inte är bra när vikenarkitekter vet hur man kan skapa spännande miljöer med bygghöjder 2-2,5 våningar, när experter inom byggnation vet att man kan bygga ekonomiskt, t o m med hiss, när jurister tycker att detaljplanen ger för många oklara direktiv och Länsstyrelsen tar upp frågeställningar kopplade till miljöbalken.

Kommunen har planmonopol och bör ge riktlinjer till byggaren. Det hade varit naturligt att utgå från förväntningar och även lyssna på kommunalrådet som tyckte att ett nytt gammalt Viken var en bra idé.

Istället frågar kommunens arkitekt hur högt byggaren vill bygga och rekommenderar dessutom att vissa delar kan byggas högre än byggaren planerat. Byggaren säger att det finns intresserade köpare, men eftersom man inte vet hur hög hyran blir, så vet man egentligen ingenting.

På infomötet i förra veckan kunde jag även konstatera att tjänstemännen inte visste att även sex våningar är på gång på Statoiltomten.

Att skälet till att bygga högt är att folk vill bo i Viken är tveksamt. Tänk istället på helheten i kommunen och bygg inte sönder det som anses värdefullt. Det går inte att reparera. Det är väl det som är politiskt ansvar. Ibland är det OK att gnälla och framförallt måste kommunen värna om kulturmiljön.

Kjell Cronert