De bildar nytt parti i Kullabygden

Karlinder

Makarna Niels och Caroline Wulff Karlinder.

– Vi måste försvara befolkningen mot partipolitiska partier skrattar Niels Wulff Karlinder när Fyren frågar om det nya partiet som han och hustrun Caroline nu försöker starta upp i kommunen.

Paret som bott elva år i Backalyckan i Viken är upprörda över politikernas beteende och vad de uppfattar som ovilja att lyssna till medborgarnas åsikter. De är irriterade över politikernas attityd mot medborgarna.

– Vi vill bilda ett nytt parti ”Kullabygdspartiet” för att skapa någon form av motvikt till det envälde som råder. Genom att ta ett par platser i fullmäktige kan vi delta i debatten och ställa frågor när något verkar galet. Vi kan vara ett organ för medborgarna när de inte får gehör för sina åsikter. Vi vill ge utrymme för missnöje men också påverka, förklarar makarna Wulff Karlinder.

Kullabygdspartiet skall vara ett partipolitiskt obundet parti utan politisk dragning åt något håll. Det är inte tänkt som ett enfrågeparti eller bara för Viken.

– Vi vill tillvarata hela Kullabygdens befolknings intressen utan partipolitisk bindning. Det finns många små frågor som är viktiga för byarna men obetydliga för de styrande. Det är viktigt att ordna möten och lyssna på invånarnas synpunkter. Vi har fått mail från både Mölle och Jonstorp där man upplever samma problem som i Viken, att de som styr inte är intresserade av medborgarnas åsikter och vilja.

–Vi bor i Viken för att vi uppskattar karaktären, den är unik och inget som vi sett tidigare trots att vi bott på många ställen även utomlands. Därför vill vi värna om miljön här, säger Caroline Wulff Karlinder.

Niels är upprörd över kommunens agerande vid samrådsmötet om den nya detaljplanen för potatisåkern.

– Det var förskräckande, det fanns inget intresse av att diskutera. Man bryr sig inte om vad folk tycker. Jag har följt processen och skrivit ett öppet brev som jag skickat direkt till Péter Kovács, och även publicerat på Facebook.

Något svar har Niels inte fått varken på detta brev eller andra som han skrivit till Péter Kovács.

–När man fått ett sånt bakslag som vid förra försöket till detaljplan med höga hus och nu kommer igen med ett nytt förslag med höga hus så verkar kommunens agerande mycket märkligt menar Niels.

– Dessutom kunde vi alla läsa i tidningen att exploatören Veidekke utannonserar lägenheter i de hus där detaljplanen är ute på samråd. Det känns oärligt och som att man mörkar sanningen.

– Det behövs ett nytt parti, få människor vågar säga vad man tycker och det är farligt när man inte ifrågasätter politikerna. Man måste kunna ha olika åsikter och ändå respektera varandra. Vi tror att vi kan göra mycket och detta är ett seriöst försök, försäkrar makarna Wulff Karlinder.

Nästa drag är nu att sprida budskapet för att få in intressenter och moraliskt stöd. Målet är att få in femtio medlemmar så att man kan registrera partiet.

Kerstin Schultz

Kerstin Schultz