De är rädda om Erik Ruuths själ

Utredn Bild

 – Vi är livrädda för att Erik Ruuths Kulturhus själ ska dö om vi måste flytta till ett nytt kulturhus. Men vi är glada att politikerna har förstått att vi behöver fräschare lokaler och en konsertsal.  Det här säger både elever och lärare i en sprillans ny utredning kommunen låtit göra.

Utredaren Lars Gunnar Forslöv har gruppintervjuat en lång rad elever och lärare och konstaterar att alla har ett mycket levande engagemang i framtidsfrågorna för kulturhuset.

Gemensamt är att alla ständigt återkommer till Erik Ruuths Kulturhus själ som inte får gå förlorad vad som än händer.

– Det Erik Ruuth Kulturhus har lyckats med är att skapa en miljö som befrämjar gemenskap och lusten till skapande och kreativitet och man hänvisar ofta till öppenhet, frihet och själ som finns här, skriver utredaren.

Han har frågat om fördelar och nackdelar med en flytt och samlokalisering med biblioteket och svaren är verkligen fullödiga.

Man saknar hiss för tunga grejer, ventilationen är dålig, man behöver större kök, fler lokaler, bättre akustik och fler förråd. Behoven är många och det står 400 i kö för att få musikundervisning.

– Men det går ju att bygga om här på plats och förmodligen blir det mycket billigare, säger både elever och lärare. Man är rädd om nuvarande möjligheter att själva kunna bestämma när man vill måla om, dekorera eller flytta väggar när det behövs. Det charmiga och intima lyfts fram, det är flexibelt, kreativt och fritt på Erik Ruuths Kulturhus, säger de intervjuade.

Ändå ser man stora fördelar med nybygge på Höganäs Nedre, förutom fräschare lokaler; bussarna går mycket närmre, fler ungdomar spontanhittar dit och det kanske leder till mer kontakt med föräldrar. Man blir mer synliga för allmänheten och det blir en ljusare och tryggare omgivning.

Utredningen ger inga anvisningar för beslutsfattarna, men däremot klart besked vilka för- och nackdelar en flytt, respektive satsning på nuvarande lokaler, kan ge.

– Vad händer om bygget blir som det brukar – dyrare än budgeterat – vad måste man då spara in på, undrar flera.

– Och finns det risk att ett centralt placerat nytt kulturhus bidrar till att det blir nära, kanske för nära, till allting, så att man tvingar ungdomar i riskzonen till centrum och att det i sin tur kan leda till störningar där och på biblioteket.

Det man överlag är rädd för är att förlora sitt starka varumärke, kreativiteten, skapandet, intimiteten och samspelet mellan alla i huset, skriver utredaren. Han noterar också att det finns en stark oro för att det i kultur- och fritidsutskottets tidigare utredning inte framgår hur man ska ordna fritidsgårdsverksamheten i ett nytt kulturhus.

På Kulturskolan jobbar 600 elever med instrument, sång, dans och teater. På ungdomsgården har man kurser i foto, film, rockskola, DJ mm och i den öppna verksamheten är det öppet alla dagar till klockan 21 och på helgerna till klockan 23. På förmiddagarna kommer skolorna – sexor som spelar i band, åttor som jobbar med filmprojekt och man har filmvisning för 3-5-åringar. Tre föreningar har sin verksamhet på ER: Kullabygdens Symfoniorkester, Höganäs Musikkår och Höganäs Manskör. Man arrangerar cirka 180 evenemang om året.

Till nyhetsflödet

Läs även:
Nytt bakslag för kulturhus i hamnen
Eric Ruuths flytt ingen självklarhet
“Låt inte Övre dö”

Lasse Olsson

Lasse Olsson