Därför blev Rädda Hamnen Fyren

Arbetet inför folkomröstningen om hamnområdet i Höganäs för snart ett år sedan, genomsyrades av ett intensivt samhällsengagemang. Nytt för många, de flesta av oss var långt ifrån några ideella proffs, men vi drevs av en verklig vilja att skapa förändring, bredda demokratin och bli delaktiga i skeenden som genomgripande påverkar allas vardag. Och vi hade roligt.

Människor från helt olika bakgrund, med vitt skilda erfarenheter och politisk ideologi, samlades runt frågan om hur hamnen i Höganäs skulle se ut i framtiden och vilka som hade rätt att fatta de avgörande besluten. Vi diskuterade, debatterade, misströstade, hoppades, delade ut flygblad, samlade in namn, sammanställde en utställning, skrev insändare, pratade med politiker och journalister. Och till sist vann vi omröstningen.

Vanliga, engagerade invånare i Kullabygden besegrade de ledande allianspolitikerna – dessutom i en av Sveriges kommuner med starkast alliansstyre – och i en fråga som fått stort symbolvärde och mer och mer kommit att handla om prestige.

En sådan kraft måste man ta till vara, utveckla, låta leva vidare.

Därför har vi bildat Nättidningen Fyren, för att föra vidare de kloka tankar, spännande idéer och våghalsiga förslag, som vi vet finns hos höganäsarna. För att fördjupa demokratin, få fler invånare intresserade av de lokala samhällsfrågor som formar våra liv och präglar vår vardag, rikta ljuset mot det som ofta verkar i det fördolda, öppna beslutsprocesserna mot större delaktighet och mer inflytande.

Helt enkelt stärka demokratin genom att lyfta ut den ur fullmäktigesalen och göra den mer tillgänglig och levande för dig och alla andra i Kullabygden.

Varmt välkommen till premiärnumret av Nättidningen Fyren!

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren