Därför avgår (m)iljötoppolitikern i protest

På Ljunghaga eldas det för kråkorna

Höganäs kommun eldar för kråkorna, ett skatteslöseri som varje år kostar miljonbelopp. Idag ger Fyren dig bakgrunden till den politiska oenigheten.  Slöseriet går att åtgärda, men ingen lyssnar sade moderate ordföranden i miljötillsynsnämnden Daniel Svensson och hoppade av sina politiska uppdrag.

Det här är bakgrunden: En enig miljötillsynsnämnd ville upprusta kommunens fastigheter i betydligt snabbare takt än de som styr i Stadshuset. Nämndens moderata ordförande Daniel Svensson riktade hård kritik mot det egna partiets politik.

– Vi har ett stort problem i Höganäs och det är att vi inte vill låna pengar, säger han. Man styr på likviditet och eldar upp skattepengar för kråkorna istället.

Ursprunget till konflikten är den energirevision som kommunen låtit konsultföretaget Thenil göra och som visar på ett kraftigt eftersatt underhåll av de kommunala fastigheterna. Rapporten slår fast att stora delar av den tekniska utrustningen passerat sin ekonomiska livslängd och att energikostnaderna skulle kunna sänkas med fem till sex miljoner per år. Daniel Svensson sammanfattar sin syn på det som sker:

Daniel Svensson m)

– Sex miljoner per år blir bara rök i skorstenen. Det motsvarar 100 kommuninvånares skatt på ett år. I min värld är det ett fullständigt slöseri med skattemedel och långt ifrån en bra moderat politik.

Med det eftersatta underhållet, som beskrivs i energirevisionen, följer höga

driftskostnader för till exempel uppvärmning, samtidigt som värdet på de dåligt skötta fastigheterna sjunker. Det i sin tur innebär att kommunens tillgångar minskar.

– Höganäs måste sluta slösa bort skattemedel och istället investera i ny, energieffektiv teknik, säger Daniel Svensson. Det handlar om att skaffa sig kapitalkostnader istället för höga driftskostnader.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt senaste möte att föreslå fullmäktige att satsa sammanlagt 66 miljoner under fem år på energibesparande åtgärder i de kommunala fastigheterna.

På Nyhamnsskolan eldas det för kråkorna

– Nu tar vi ett helhetsgrepp och skjuter till åtta extra miljoner per år, förutom de fem som vi redan beslutat om, säger kommunstyrelsens moderata ordförande Peter Schölander.

Men Daniel Svensson är inte imponerad och tror inte att satsningen är tillräcklig. – Vi står med ett gigantiskt underhållsberg, som vuxit sig stort under många år med eftersatt skötsel, säger han. För att komma ikapp räcker det inte att bara lägga till några miljoner per år och samtidigt fortsätta på samma sätt som tidigare.

På Erik Ruuths kulturhus eldas det för kråkorna

De två socialdemokraterna i miljötillsynsnämnden är helt eniga med resten av ledamöterna om hur frågan bör lösas. Men det socialdemokratiska oppositionsrådet, Lennart Nilsson, röstade ändå för kommunledningens förslag på kommunstyrelsens möte.

–I kommunstyrelsen har vi att ta hänsyn inte bara till klimatåtgärder utan till helheten, jag bedömer detta vara proffessionens uppfattning och de har mitt fulla förtroende, säger Lennart Nilsson, men betonar att socialdemokraterna ännu inte definitivt har bestämt sig.

Miljöpartiet motsatte sig däremot beslutet och lade fram ett eget förslag, som i mycket överensstämmer med miljötillsynsnämndens syn på frågan.

– Vi vill att man skapar en grön investeringsfond för den här typen av långsiktigt lönsamma energibesparande åtgärder och att man lånar pengarna genom till exempel Kommuninvests gröna lån, säger Miljöpartiets språkrör Göran Lock.

Efter energirevisionens rapport seglar frågan om att låna eller inte låna pengar till investeringar som innebär besparingar, upp som en het stridsfråga – även inom Moderaterna i Höganäs.

– Vi har ett beslut i kommunfullmäktige om att inte låna pengar, säger Peter Schölander. Det beslutet står fast och är det ramverk vi måste förhålla oss till.

När Péter Kovács var kommunstyrelsens ordförande lyfte han ofta fram Höganäs välskötta ekonomi som en starkt bidragande orsak till Moderaternas dominans i kommunen. Energirevisionens rapport visar upp en delvis annan bild.

– Att slösa bort sex miljoner skattemedel om året för att man inte vill låna pengar, det är inte god ekonomi, säger Daniel Svensson. På 15 år blir det nästan 100 miljoner kronor som bara försvunnit upp i rök. Hur kan det kallas moderat politik?

Att underhållet måste bli bättre och att de investeringar som nu diskuteras kommer att löna sig är alla överens om. Det är vägen dit som konflikten handlar om.

– För att kunna spara pengar måste man våga investera och förstå hur en balans- och resultaträkning fungerar, säger Daniel Svensson. I Höganäs måste man sluta lappa och laga och genomföra ett genomgripande projekt, precis som man gjort i flera andra kommuner.

I energirevisionens rapport studerade man fyra av kommunens 39 fastigheter lite närmare och gjorde en bedömning av det totala underhållsbehovet utifrån dem. Då landade man, efter vissa justeringar, på just de 66 miljoner som kommunstyrelsen nu beslutat om.

Men miljötillsynsnämnden efterlyser först och främst en grundligare inventering av samtliga fastigheter, för att ta reda på exakt hur behoven ser ut, innan man tar ställning till vilka resurser som krävs.

– Om man bara kastar in 66 miljoner i den gamla strukturen och drar ut på arbetet i fem år, då försvinner pengarna och man kommer aldrig uppnå det man hoppas på, säger Daniel Svensson.

Istället förordar miljötillsynsnämnden ett projekt på tre år där man, efter en ordentlig inventering av behoven, utser en projektledare på kommunen och upphandlar resten av de tjänster som krävs.

– Det krävs en stor, effektiv organisation som jobbar 100 procent för att genomföra den här typen av projekt, säger Daniel Svensson. Det får du inte om du gör lite då och då under fem år.

Liknande stora projekt har genomförts i bland annat Mora, Söderhamn och Kalmar under senare år. I Mora – som har en något mindre befolkning än Höganäs och ungefär lika många fastigheter – gick kommunen samman med det kommunala fastighetsbolaget.

– Vår andel av projektet kostade 60 miljoner plus 15-20 miljoner av det vanliga underhållet under sammanlagt tre år, säger Petter Elfqvist, teknisk förvaltare och fastighetsingenjör på Mora kommun.

I Mora kom kommunen ned till en energiförbrukning på 115 kilowattimmar (kWh) per kvadratmeter och hamnar därmed bland de tio mest energieffektiva kommunerna i Sverige. Besparingen beräknas till åtta miljoner per år.

Kommunstyrelsens beslut i Höganäs innebär att man hoppas att dagens förbrukning på 168 kWh per kvadratmeter ska komma ner till 135, efter åtgärder under fem år.

– Det handlar om riktigt stora besparingar på lång sikt, säger Petter Elfqvist. Att fortsätta lappa och laga hade varit som att låna pengar med alldeles för hög ränta, i längden blir det för dyrt att inte göra någonting.

Men spelar skillnaden på fem istället för tre år verkligen en så stor roll som miljötillsynsnämnden menar?

Vi kommer att uppnå målen i energirevisionens rapport om vi gör det här med 66 miljoner på fem år, säger Peter Schölander. Vi behöver den längre tiden för att hinna med och samtidigt fortsätta bedriva verksamhet i lokalerna.

Nämnden menar däremot att ett effektivt projekt måste drivas professionellt och då krävs det att alla har arbete hela tiden, istället för att dela sin tid mellan olika uppdragsgivare.

– Om man har fem läckande kranar hemma i sitt hus, då lagar man väl inte en åt gången och låter resten fortsätta läcka ut dyrt vatten, säger Daniel Svensson. Om man inte är extremt klantig är det inte farligt att låna för energibesparande  investeringar, det är affärsmässigt och god ekonomisk hushållning av skattepengar.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri