Dålig planering ger dyr skola

Höganäs står inför sin största investering någonsin. Det kan låta framsynt och djärvt, men är i själva verket resultatet av mycket dålig planering och misshushållning.

2021 planeras den nya skolan stå klar i Viken. Bild: Höganäs kommun

2021 planeras den nya skolan stå klar i Viken. Bild: Höganäs kommun

Som alla vet skulle Vikenskolan varit byggd för länge sedan. Nu kommer det att dröja till 2021. Att Viken växer och att behovet funnits mycket länge är ingen nyhet. Under tiden har barnen fått gå i baracker och i en dåligt underhållen mögelskola. Kommunledningens filosofi har istället varit att lägga pengar på hög, för att kunna påstå att man är ekonomiskt välskött.

Miljöpartiet har hela tiden hävdat att Vikenskolan skulle ha placerats centralt i det nya Viken centrum som kommer att byggas vid nuvarande Jollen. Kostnaden för en skola där beräknades till 150 miljoner kronor, hälften av vad det nuvarande förslaget sägs kosta.

På grund av bristande detaljplaneläggning gick nu inte detta, när situationen till slut blev akut. Enda möjligheten som då återstod var rivning av den befintliga skolan och en nybyggnad, med konsekvenser som sämre placering, en dubbelt så dyr skola, mycket komplicerad logistik och en utdragen byggtid. Elever kommer att få tillbringa sin skoltid på en byggarbetsplats.

Fortsätter kommunledningen med sin nuvarande ekonomiska politik kommer dessutom underhållet av andra skolor, som nu är i bedrövligt skick, att skjutas på framtiden.

I och med det akuta läge som uppstått har hela planeringen av Vikenskolan skötts av en mycket liten grupp, under kort tid och utan insyn från oss andra politiker eller från allmänheten. Kommunledningen har återigen hoppat över den demokratiska processen. Sådana snabba beslut blir inte genomtänkta.

Kulturhusutredningen är ytterligare en process som kommunledningen försökte genomföra i en begränsad grupp, men där MP opponerade sig kraftigt och fick till en bredare dialog.

Resultatet blev en mycket bättre placering och ett innehåll som det nu råder politisk konsensus kring. Fler personer och en bred dialog ger helt enkelt bättre lösningar, än vad enstaka personer i slutna rum kan åstadkomma.

Kommunledningen har inte tagit någon lärdom av detta. MP ställdes således åter inför fullbordat faktum gällande Vikenskolan, på senaste mötet i kommunstyrelsen. Så går det till när Sveriges ekonomiskt mest välskötta kommun gör sin historiskt absolut största investering.

Göran Lock
Barbro Stigsdotter

Språkrör för MP i Höganäs