Dålig dränering kostar en miljon

– Vi har bara kunnat spela två matcher på Nya Vikvalla och det känns förstås otillfredsställande, säger Lars Tindberg, ordförande för Vikens IK.

Fotbollsplanerna på Nya Vikvalla har stått öde sedan invigningen i augusti.

Fotbollsplanerna på Nya Vikvalla har stått öde sedan invigningen i augusti.

I augusti invigdes Nya Vikvallas fotbollsplaner, efter ett års arbete och 27 miljoner kronor. Men bara ett par veckor senare visade det sig att dräneringen inte fungerade och under våren har ett omfattande renoveringsarbete fått göras.

Exakt samma sak inträffade på de nya fotbollsplanerna i Lerberget för några år sedan. Även där fick hela dräneringen göras om, eftersom jorden var så hårt packad att regnvattnet inte kunde tränga ner och rinna undan. Clas Olsson är projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen och ansvarig för de båda projekten.

Jordsammansättningen är lite för finkornig och det tar tid innan rötterna blir tillräckligt kraftiga för att jorden ska luckras upp, förklarar han.

För att förhindra problemen hade man behövt ta bort all jord och istället lägga dränerande sand under gräset. Men enligt Clas Olsson hade det blivit ännu dyrare än de 500 000 kronor per idrottsanläggning, som dräneringsarbetet i efterhand kostat.

Horisontella och vertikala rännor på de nya fotbollsplanerna ska förbättra dräneringen.

Horisontella och vertikala rännor på de nya fotbollsplanerna ska förbättra dräneringen.

– Nu har vi kört upp rännor i gräset och fyllt i med dränerande sand, säger han. Det fungerade mycket bra i Lerberget och det kommer det säkert göra även i Viken. Naturligtvis kunde man ha gjort det redan från början, men vi hoppades att det skulle fungera ändå på Vikvalla.

Nya Vikvalla består av två gräs- och en konstgräsplan. Gräsplanerna sköts av Vikens IK, men kommunen står för underhållet på konstgräsplanen. I sommar får dock klubben spela på konstgräset utan att betala, eftersom resten av den nya idrottsplatsen inte går att använda.

Det är fortfarande Gamla Vikvalla som används för klubbens träning och spel.

Det är fortfarande Gamla Vikvalla som används för klubbens träning och spel.

– Vi hoppas att det ska lösa sig, men är oroliga när vi ser hur mycket sten och grovt grus som ligger på ytan nu, säger Lars Tindberg.

Clas Olsson är dock inte bekymrad över att gräset inte kommer att ta sig under sommaren.

– Jag är inte ett dugg orolig, säger han. När höstsäsongen börjar är planerna i fint skick igen.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri