Dags för nya bad från Lisas brygga

Nu kan handikappade och alla andra badsugna återigen ta sig ett dopp från Lisas brygga i Viken. Efter att hård vind förstörde bryggan för en månad sedan reklamerade kommunen bygget till den danska tillverkaren NBC Marin och nu är renoveringen klar.

Badsugna kan återigen använda Lisas brygga i Viken. Foto: Kjell Cronert

Badsugna kan återigen använda Lisas brygga i Viken. Foto: Kjell Cronert

Man har bland annat lagat räcket och återställt trätrallarna som delvis blåste bort. En mera genomgripande översyn av konstruktionen ska göras i höst, för att säkerställa att bryggan klarar framtida stormar.

– Det viktigaste nu i sommar var att få bryggan badbar så fort som möjligt, säger Carola Mooe, ansvarig parkingenjör på kommunen. När badsäsongen är över får vi och NBC Marin titta på den igen och utreda om fler förbättringar krävs.

Om man behöver låna en rullstol för att komma i vattnet, finns kod till förrådet att få i butiken Jollen.