Dags att ta debatten

Nättidningen Fyren startades av personer som saknade en samhällsdebatt i kommunen. Många i kommunen hade visat engagemang i samhällsfrågor. Men ett debattforum saknades.

HD tar inte in särskilt många debattinlägg. Kommunfullmäktige tillåter att man ställer en fråga. Men någon replik på svaret tillåts inte. Ingen diskussion. Förslag att öppna kommunens hemsida för debattinlägg avslogs. Detta skulle kosta alldeles för mycket att sköta. Och politikerna, med få undantag, verkar ytterst ointresserade att ge sig in i diskussioner om frågor de antagligen vill sköta efter eget huvud.

IMG_1321 (Copy)

Vi har i vårt land representativ demokrati. Många menar att detta innebär att vårt inflytande som medborgare inskränker sig till att vart fjärde år rösta fram politiker till de beslutande församlingarna. Vilka vi får rösta på begränsas i hög grad av de listor över valbara som de politiska partierna tar fram inför valen. Med en så snäv tolkning av vad demokrati innebär vore all debatt utanför de beslutande församlingarna onödig.

Under en tid har Nättidningen Fyren i artiklar fört fram synpunkter i frågor som rör Höganäs kommun. Jag kan inte påminna mig att någon politiker, med undantag för miljöpartiets, har gått i svaromål, såvida inte någon från Fyren intervjuat vederbörande. Att man inte skulle känna till Fyrens existens, kan knappast vara en anledning till detta. De artiklar som publicerats har varit sakliga men ofta ifrågasättande. Förhoppningen har naturligtvis varit att någon politiker skulle bemöta dem och därmed en fruktbar diskussion uppstå.

Fyren är en partipolitiskt obunden tidning. Alla politiker och politiska partier kan alltså komma med inlägg förutsatt att de uppfyller de pressetiska kraven. Jag vet inte hur jag ska tolka politikernas ovilja till diskussion och debatt. Eller är det rädsla?
Den framgår av att man inte gör sig besvär att bemöta ifrågasättande artiklar i tidningen. Den framgår av hur man vanskötte folkomröstningen om hamnområdet. Den framgår av hur man nu sköter den så kallade medborgardialogen rörande ett eventuellt kulturhus.

Mitt intryck blir att man inte vill veta vad medborgarna tycker. Är man ovetande om detta, kan man med gott samvete fortsätta att genomdriva beslut, även om de skulle sakna förankring hos medborgarna. Om någon för fram en obekväm åsikt, tiger man därför ihjäl den, låtsas att man inget har hört.

Jag är djupt besviken på den nästan totala tystnaden från politikerkåren, såväl alliansen som oppositionen. En öppen debatt i viktiga frågor som berör många är den bästa och mest demokratiska vägen till bra lösningar.

Anders Malmsten

Anders Malmsten