Samhälle

Kommunens lysande affärer

Bokslutet för 2014, som skall godkännas på fullmäktige i nästa vecka, visar att kommunen fick ett överskott på 13,4 miljoner kr. Men överskottet var egentligen mycket större, dryga 50 miljoner kr, eftersom man tvingats ändra redovisningen och dölja pensionsskulden. Många menar att kommunen redovisar en vinst på över 13 miljoner och det låter ju bra.…