Samhälle

Bytorg ny idé för Vikens centrum

Anders Malmsten och Kjell Cronert presenterar en helt ny idéskiss för Vikens centrum, med utbyggnad av livsmedelsaffären Jollen mot Höganäsvägen och ett kringbyggt torg på Statoil-tomten. – Man måste ha ett helhetsperspektiv på det här och inte se Jollens utbyggnad som ett isolerat ärende, säger Kjell Cronert, en av initiativtagarna till gruppen Vikens framtid. Diskussionerna…

Från kriget till tryggheten i Höganäs

Hur är det att komma till Höganäs från krigets Syrien, Eritrea, Libyen, Sudan eller Kosovo? Säkert tryggt och bra, men också väldigt svårt. Med bara ett par väskor med alla tillhörigheter och ett sinne fullt av krigiska minnen. Vi möter tre unga människor på asylboendet i Margreteberg. Det är Rami, ekonom från Damaskus, Roudi, kurd…

Priset för att tala med politiker

I debattartikeln ”Enkelt planförfarande, sade Bull” beskrivs ett enkelt planärende i Höganäs, där kostnaderna uppgår till mer än 360 000 kronor, innan man ens satt spaden i jorden. Av den summan förklarades 40 000 vara arvode till politikerna i byggnadsnämnden. Fyren bad planarkitekt Jacob von Post på kommunens planavdelning beskriva hur man räknar och vad…

Allt kan inte betalas med Nymbergs fond

Den omtänksamme industrimannen G W Nymberg donerade pengar till Höganäs försköning. Och så fungerade det också under flera år, men nu går pengarna istället till helt andra saker. En stor summa har gått till att få igång Höganäs Keramiskt Center och nu läggs även krokar ut för att driften av nya kulturhuset ska betalas med…

“Laglös bygglovshantering”

Henrik Ranby och Kerstin Nilermark begär att länsstyrelsen i Skåne genomför en tillsyn av kulturmiljövärdena i Höganäs kommun. I skrivelsen beskriver de bland annat bygglovshanteringen som laglös. – Vi är djupt oroade över den nedprioritering av kulturmiljövård och bevarandearbete som präglar Höganäs kommun i dagsläget, säger de. Både Henrik Ranby och Kerstin Nilermark har varit…

Jollen – första höghuset i Vikens centrum?

Detaljplanen med sexvåningshus väckte högljudda protester från vikenborna när den presenterades. Nu är det fastigheten med livsmedelsaffären Jollen som ska byggas ut. Planavdelningen på kommunen vill göra en mer flexibel plan som medger fler centrumverksamheter eller bostäder i övre plan. – Vi bedömer att platsen tål den nya volymen. Höjden 12 meter i nock medger…

När du måste larma socialtjänsten

Trygghetslarmen för äldre blir nu digitala också i Höganäs, men ändå blir det ingen chockhöjning av taxan i likhet med Helsingborg. Pensionärerna i Höganäs betalar nämligen redan dubbelt så mycket som helsingborgarna. I Helsingborg höjs taxorna med 70 procent från 136 till 230 kronor i månaden. På ett år blir det en dryg tusenlapp. Men…

Blåser nytt liv i Folkparken

Nu är det på gång, Folkparken i Höganäs får nytt liv. Snart finns en mötesplats där folk kan äta, dansa, festa, konferensa, till och med bowla. Planerna går nu in i slutvarvet och tre parter bygger gemensamt en ny folkparksanläggning som ska smälta in i parkmiljön med de nya bostadshus som också är på väg.…