Samhälle

Enda dialogmötet på eftermiddagen

Just nu pågår medborgardialogen om hamnområdet i Höganäs. Kommunen har planerat in ett enda möte under dialogmånaden, på eftermiddagen den 6 mars, då kommuninvånare har möjlighet att träffa och prata med tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen. Utöver det hänvisas man till kommunens hemsida, där man kan lämna synpunkter digitalt på en så kallad dialogkarta. – Vi bjuder…

Oenighet om kommunens skolplaner

– Alliansen har noll framförhållning i skolplaneringen och det måste vi reagera mot. Göran Lock, ett av Miljöpartiets språkrör och ledamot i kommunstyrelsen, deltog inte i tisdagens kommunstyrelsebeslut om den framtida skolsituationen i Höganäs. – I Viken kommer eleverna tvingas fortsätta gå i paviljonger under flera år och snart är situationen likadan här i Höganäs,…

Byggnadsnämnden får underkänt

Ytterligare en gång får byggnadsnämnden i Höganäs bakläxa i frågan om det omdiskuterade fritidshuset på Brovägen i Nyhamnsläge. Beslutsunderlag och ritningar, som nämnden vid tre tillfällen ansett vara tillräckliga, underkänns av mark- och miljödomstolen i Växjö. – Jag uppfattar beslutet som ett totalt underkännande av byggnadsnämndens hantering av hela ärendet, säger Bertil Saurell, närmsta granne…

Alla brister åtgärdade i Brunnby

Samtliga brister på Brunnbyskolan är nu åtgärdade och Skolinspektionen kommer inte göra fler uppföljningar. För ett år sedan, när Skolinspektionen gjorde sin regelbundna tillsyn av Brunnbyskolan, konstaterades brister på nio av nio möjliga områden och efter beslut i våras fick skolan på sig till augusti för att åtgärda problemen. I september gjorde inspektionen ett nytt…

Schölander: “Inte konstigt vi reagerade”

Peter Schölander, kommunstyrelsens moderate ordförande, håller inte med om Louise Stjernquists bild av vad som egentligen hände under och efter den omdiskuterade fikapausen på Storgatan. – Det jag reagerade på var inte i första hand att Louise Stjernquist satt och fikade med Kjell Dahlin från SD, säger Peter Schölander. – Det märkliga var att Louise…

L dementerar samarbete med SD

Efter intensiv ryktesspridning dementerar nu Louise Stjernquist bestämt att Liberalerna skulle ha förhandlat eller gjort upp med Sverigedemokraterna i några frågor. – Alltihop är inget annat än falska anklagelser som bygger på ryktesspridning utan substans, säger Louise Stjernquist. Det är fantastiskt vilka slutsatser man kan dra av vanlig hövlighet, vilket är det enda det här…

KF gav inga klara besked om Eric Ruuth

Den storslaget utannonserade pengafajten i fullmäktige gav inga klara besked om Eric Ruuth, trots en lång budgetdebatt. Ulf Molin, C, hävdade att kulturskolans verksamhet kommer att vara orörd, men utbildningsnämndens ordförande Pia Möller, M, sade att beslutet fattas först på nämndens möte den 24 oktober. Hotet om nedskärningar för Eric Ruuth har engagerat många invånare…

Fritt fram för fyra våningar på Potatisåkern

Kommunfullmäktige röstade på torsdagskvällen som väntat ja till detaljplanen för Potatisåkern i Viken, med siffrorna 33 för och 8 mot. Liberalerna, Sverigedemokraterna och Vänstern yrkade på återremiss av ärendet. – Det är tydligt att partipiskan har vinit i Moderaterna, säger Fredrik Hallgårde, en av ett femtontal vikenbor som satt på åhörarläktaren under mötet och noterade…