Debatt

Vadå kultur & för vem?

Sverige är kallt. Sverige är dyrt. Svenskar är reserverade. Vi behöver någonstans att ta vägen där vi kan lufta våra åsikter och känslor, mötesplatser där vi kan bli berikade. Man ska bara kunna slinka in och det ska vara varmt och skönt. Det ska inte kosta en massa pengar. Det ska inte handla om konsumtion…

Höganäs kulturpotential

Det är positivt att Höganäs kommun har startat processen att skapa ett nytt kulturhus och där samla bibliotek, Erik Ruuths kulturutbildningar i musik, dans och drama, scenlokal för 500 personer, samt andra lokaler för möten etc. Samtidigt utreder man var Kulturhuset skall placeras. Frågan är intressant och viktig för Höganäs framtida utveckling avseende kultur, turism…

Vad händer i Höganäs hamn?

”Man ska inte tro på ett rykte förrän myndigheterna dementerat det”, skrev Vilhelm Moberg. Tyvärr tror jag att det ligger något i detta. Det som de senaste åren hänt, och fortfarande händer, i Höganäs hamn får mig att undra. Det förefaller mig som om man har en hemlig plan för hamnen. Bit för bit lägger…

Dags för Nymbergs kulturhus?

Återigen behöver Höganäs ett nytt kulturhus. Förra gången var i mitten av 1980-talet. Efter en arkitekttävling fanns då ett förslag på placering vid Sundstorget med vy ner mot hamnen, nära både biograf och det nuvarande biblioteket. Med andra ord ett optimalt läge. Vad hände? Ingenting. Kommunen valde att bygga till och renovera befintligt bibliotek. Så…

Enkelt planförfarande, sade Bull!

Att stycka av sin tomt för att bygga nytt på andra halvan är inte något ovanligt, däremot kan priset skena iväg ordentligt för att få nådiga nicken från kommunen, övriga instanser och leverantörer. När min faster, som bor i Höganäs sedan 20 år, berättade om nedanstående upplägg var min spontana kommentar att det lät helt…

Varför kulturhus i hamnen?

Sedan en tid tillbaka bombas vi om behovet av ett kulturhus och att den enda tänkbara placeringen är i hamnområdet i Höganäs. Är det så? Behövs ett kulturhus där alla kulturaktiviteter samlas? Är det bara hamnområdet som är tänkbart? Eller är det ett nytt grepp från kommunledningen för att få bygga i hamnen? Finns överenskommelse…

Unken kroppsfixering

Det är mycket spännande att vi fått en ny nättidning med journalistiska ambitioner att granska och belysa Höganäs kommun ur en annorlunda synvinkel. Makten och dess makthavare ska bli granskade och ifrågasatta. Det tycker jag är mycket bra och jag tror det ger dynamik och utveckling. Därför är det trist att artiklar halkar av banan…

Översiktsplanen & demokratin

Varför får vi medborgare bara välja mellan 141 sidor svårgenomtränglig text eller 32 sidor floskler och meningslösa bilder, när vi ska ta ställning till den nya översiktsplanen? Kommunen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Förslaget är nu ute för samråd, bl. a. med oss invånare. Man vill ha våra synpunkter att baka in…