Debatt

Urholkad demokrati

Under mina tolv år i byggnadsnämnden och de fyra sista åren även i planutskottet och kommunstyrelsen, har jag sett hur demokratin urholkats i Höganäs kommun. Förutom de förändrade arvodesreglerna och nya principer för tillsättningar av vice ordförande i nämnderna, har vi fått en helt annan organisation med utskott, som ersatt vissa nämnder. De politiska följderna…

Att sälja in ett kulturhus

Mindre än tre månader efter folkomröstningen, går Péter Kovács och Anders Ståhl (M) ut med planerna på ett kulturhus på den plats i hamnen som folkomröstningen handlade om. Visserligen är det fortfarande bara visioner och det skall bli dialog med allmänheten, innan något bestäms. En månad senare höll M ett öppet möte på Café Amanda.…

Handlingsplan utan förpliktelse

Kommunens handlingsplan för 2011 till 2014 består av ett antal floskler och icke kvantifierbara mål. Man planerade och planerar uppenbarligen fortfarande att ”det ska vara attraktivt att bo i Höganäs” och att ”nya samverkansområden… ska utvecklas”. Man menar även att exempelvis ”skola och barnomsorg ska kvalitetsförstärkas.” Några få konkreta punkter fanns med i den förra…

Himmelrike eller helvete

Nog vore det ett himmelrike om vår basmat vore framtagen med omtanke om jordens mull och djurens väl! Men mat i spalterna och TV-kanalerna blir först mat när den presenteras som gourmet av mästerkockar. Vardagsmaten är inte intressant, den får inte kosta någonting. Är det inte konstigt att vi vet så lite om något av…

En manipulerad folkomröstning

Visionsutställningar har varit ett återkommande inslag i Höganäs. Byggnadsentreprenörer har fått komma med förslag på nya projekt i staden. Om dessa har inspirerats av politikerna är oklart. Klart är emellertid att vissa politiker uppskattat de förslag till ”utveckling” av hamnområdet som innehållit höga byggnader. När Tillberg Design AB föreslog ett 20-våningars hotelltorn med konferensmöjligheter, skrevs…

Kulturhus & grönt stråk

Det är verkligen roligt och spännande att se de olika artiklarna och inläggen om kultur och ett kulturhus i Höganäs. Behövs ett samlat kulturhus och om det behövs vad ska det innehålla och var ska det ligga? Kerstin Nilermark ser flera olika möjliga placeringar. Lars-Olov Ohrling pekar ut en plats mellan den gamla finkeramiska verkstaden…

Fyra stora, röda hus

Detaljplanen för småbåtshamnen är från 1987. Syftet med den var att få fler båtuppläggningsplatser vintertid och bevara gräsytorna för friluftsbad, lek, och rekreation. Området fick bara användas för småbåtshamn, nya byggnader skulle ha anknytning till hamnen och högsta byggnadshöjd sattes till tre meter. Men det dröjde inte länge innan kommunen sålde den attraktivaste marken, närmast…

Moderaterna tar för sig av höjda arvoden

På nästa fullmäktigemöte i Höganäs vill de styrande politikerna återigen öka politikerarvodena, med speciell tonvikt på ordförande- och viceordförandeposterna. Förslaget beräknas kosta kommunen 1,2 miljoner och ska finansieras genom tilläggsanslag, som belastar kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. Det problematiska ur ett demokratiskt perspektiv är att merparten av denna arvodeshöjning tillfaller alliansen och i synnerhet moderaterna,…